Brabant wil personeelstekorten high-tech aanpakken met technologie

Geplaatst door Maartje Henket

De provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de regionale triple helixorganisaties willen het tekort aan technisch personeel in de higtech sector aanpakken. Dit doen ze met projecten om meer technologieën toe te passen in bedrijfsprocessen waar geen personeel voor te vinden is.

Tags:

Momenteel zit de hightech sector midden in een transitie naar de Smart Industry 4.0, die gekenmerkt wordt door een nieuwe manier van werken door digitalisering en een slimme koppeling tussen mens, machine en product. Brabant denkt achterop te komen in deze transitie. De provincie heeft namelijk veel kleine mkb’ers binnen de hightech sector, die minder ruimte en slagkracht hebben om hiermee aan de slag te gaan.

Laagdrempelige hulp

De provincie, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Rewin, Midpoint Brabant en AgriFood Capital gaan deze problemen samen aanpakken. Digitalisering, robotisering en automatisering moet de arbeidsproductiviteit van werknemers vergroten en bedrijven zo minder afhankelijk maken van personeel. De ‘innovatiecoalitie’ vindt dat bedrijven laagdrempelig kennis moeten kunnen maken met deze technieken en (financiële) hulp moeten krijgen om er mee aan de slag te gaan. Het wil dit stimuleren door innovatiecentra en specifieke projecten rondom productietechnologie, zoals Breda Robotics en Slimmer Werken in Midden-Brabant, verder te ontwikkelen en landelijke statuur te geven. Daarnaast gaan specialisten met hun kennis en hulp aan de slag om bedrijven verder te helpen.

De provincie investeert 7,5 miljoen euro in deze innovatiecoalitie. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Onze maakindustrie is van essentieel belang voor de Brabantse economie en andere sectoren. Het tekort aan personeel is dus een knelpunt voor de hele economie, maar zorgt ook voor vertraging in bijvoorbeeld de energietransitie. Door nu te investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit, geven we een versnelling aan de hele Brabantse economie en verlichten we de druk op de arbeidsmarkt. Twee vliegen in een klap.”

Een recent gelanceerd programma om nieuwe productietechnologieën in de voedselverwerkende industrie te stimuleren, is het eerste dat vanuit de innovatiecoalitie ondersteund wordt. Onlangs kende het Rijk ook 12,5 miljoen euro toe voor de Regio Deal Midden-Brabant, waar het project slimmer werken onderdeel van is.

Innovatiecoalities

De provincie Noord-Brabant werkt aan versterking van zijn innovatiekracht door maatschappelijke vraagstukken te identificeren waarbij het een goede kennispositie, industriële basis of potentiële oplossing heeft die aan de oplossing kan bijdragen. Vervolgens koppelt de provincie kennisinstellingen en bedrijven aan elkaar om met steun van de provincie gezamenlijk aan de slag te gaan. De komende jaren start de provincie meerdere innovatiecoalities op.

Tags:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *