Intellectueel Eigendom

Blog: Machine data

Binnen de wereld van machines die gebruikt worden voor een productieproces (en ook daarbuiten) worden veel gegevens (data) gegenereerd door diezelfde machines. Vaak worden tussen afnemer en leverancier van machines weinig tot geen afspraken gemaakt over wat er met deze data gebeurt of wie enige rechten ten aanzien van die data toekomt. Door: Mr. Hub […]

Lees verder