Safety

Hoe te handelen als integrator van een samenstel van machines?

Hoe zou je als integrator om kunnen/moeten gaan met componenten waarmee eigenlijk niet voldaan kan worden aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG?

Lees verder