Europees Parlement neem EU Chips Act aan

Plannen om de levering van halfgeleiders in de EU veilig te stellen en noodmaatregelen tegen tekorten vast te stellen zijn dinsdag door het Parlement goedgekeurd. De EU Chips Act zal de strategische autonomie en veiligheid van Europa versterken. Er wordt 3,3 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie in verband met halfgeleiders.

Foto: ASML

De nieuwe wet, waarover het Parlement en de Raad reeds overeenstemming hebben bereikt, heeft tot doel een gunstig klimaat te scheppen voor investeringen in halfgeleiders in Europa, door de vergunningsprocedures te versnellen en het cruciale belang ervan te erkennen via een zogenaamd statuut van “hoogste nationale betekenis”. Kleine en middelgrote ondernemingen zullen ook profiteren van meer steun, met name op het gebied van chipsontwerp, om innovatie te stimuleren.

De wetgeving zal projecten ondersteunen die de voorzieningszekerheid van de EU vergroten door investeringen aan te trekken en productiecapaciteit op te bouwen. Tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van de Raad hebben EP-leden 3,3 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie in verband met halfgeleiders. Er zal een netwerk van competentiecentra worden opgezet om het tekort aan vaardigheden in de EU aan te pakken en nieuw talent voor onderzoek, ontwerp en productie aan te trekken.

Leveringsproblemen aanpakken

Er zal een crisisresponsmechanisme worden opgezet, waarmee de Commissie de risico’s voor het aanbod van halfgeleiders in de EU zal beoordelen. Vroegtijdige waarschuwingsindicatoren in de lidstaten zullen worden gebruikt om een EU-brede waarschuwing voor tekorten in gang te zetten.

Dit mechanisme zal de Commissie in staat stellen noodmaatregelen uit te voeren, zoals prioriteit geven aan de levering van producten die in het bijzonder door een tekort worden getroffen, of het uitvoeren van gemeenschappelijke aankopen door de lidstaten. Europarlementariërs hebben de regeling verder verbeterd door een mapping-instrument in te voeren waarmee mogelijke knelpunten in de voorziening in kaart kunnen worden gebracht. Deze maatregelen zullen een laatste redmiddel zijn in geval van een crisis in de sector halfgeleiders.

Het Parlement steunt ook bepalingen ter versterking van de internationale samenwerking met strategische partners en inzake intellectuele-eigendomsrechten, teneinde concurrentievoordelen en bescherming van de EU-sector te waarborgen. Rapporteur Dan Nica (S&D, RO) zei: “Met de Europese chipwet willen we de positie van de EU in het mondiale chips-landschap versterken en de kwetsbaarheden in toeleveringsketens aanpakken die door de pandemie zijn blootgelegd. We willen meer invloed hebben en leiders zijn en daarom we hebben 3,3 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie. We streven ernaar onze technologische capaciteit te vergroten en nemen maatregelen om potentiële tekorten te bestrijden. Europa is bereid de toekomstige uitdagingen in de halfgeleiderindustrie het hoofd te bieden en prioriteit te geven aan strategische autonomie, veiligheid en een gunstig ondernemingsklimaat.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *