Moeten medewerkers officieel zijn aangewezen voor elektrische werkzaamheden?

Moeten professionele elektriciens schriftelijk worden aangewezen voordat zij elektrische werkzaamheden mogen uitvoeren? Of is het voldoende dat zij een elektrotechnische opleiding met succes hebben afgerond?

Tags:

Vraag

In ons bedrijf voeren meerdere medewerkers elektrische werkzaamheden uit en daarbij is de volgende vraag gerezen:
Moeten professionele elektriciens schriftelijk worden aangewezen voordat zij elektrische werkzaamheden mogen uitvoeren? Of is een succesvol afgeronde elektrotechnische opleiding voldoende?
We hebben het hier niet over elektrisch geïnstrueerde personen, bijvoorbeeld slotenmakers die na het volgen van een cursus kleine elektrische klusjes mogen uitvoeren. Het gaat hier eerder over opgeleide elektrotechnische specialisten.

Antwoord

Het antwoord op deze vraag vindt u in de onderstaande link:
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/richtlijnen/2014/06/15/bim-elektrische-installaties-en-werkzaamheden.
Dit is een officiële link van de Arbeidsinspectie.
Het document legt in punt 3 op pagina 5 het volgende uit:

Worden er elektrische werkzaamheden uitgevoerd door daartoe deskundige en bevoegde personen?
Elektrische werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers. Hoe dit te borgen wordt in de EN 50110:2005 en NEN 3140:2011 en/of NEN 3840:2011 omschreven (referentiekader1 ): De werknemers dienen schriftelijk te zijn aangewezen door de hoogst verantwoordelijke voor de naleving van de Arbowet (directeur) of door de daartoe aangewezen installatieverantwoordelijke.
In de aanwijzing van de werknemer horen de bevoegdheden te staan (bijv. hoog- of laagspanning, plaats/afdelingen, schakelbevoegdheden en/of soorten werkzaamheden).

De aanwijzingen zijn:

 1. Installatieverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de installatie.
 2. Werkverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de leiding en een veilig verloop van de werkzaamheden.
 3. Ploegleider (alleen HS), vakbekwaam persoon belast met de leiding ter plaatse.
 4. Vakbekwaam persoon, relevant opgeleid en ervaren om gevaar te voorkomen.
 5. Voldoend onderricht persoon (VOP), geïnstrueerd en zeer beperkt bevoegd.
 6. Leek: niet-elektrotechnisch deskundig; niet behorend tot 1 t/m 5.

Conclusie

Medewerkers dienen schriftelijk te worden aangewezen door de meest verantwoordelijke voor de naleving van de Arbowet (directeur) of door de aangewezen installatiebeheerder (installatieverantwoordelijke (IV-er)) Op de aanwijzing van de medewerker dienen de bevoegdheden vermeld te worden (bijvoorbeeld hoog- of laagspanning, locatie/afdelingen, schakelbevoegdheden en/of soorten werkzaamheden).

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (2)

 1. Goedendag,

  stel iemand komt van school met een elektrotechniek MBO-4 diploma op zak (in mijn ogen een vakbekwaam persoon), mag diegene dan zomaar aan een installatie zitten zonder aanwijzing, van uitgaande dat diegene niet bij een bedrijf werkzaam is waarbij hij aangewezen kan worden?

  1. Beste Bjorn,
   De tekst uit het document van de arbeidsinspectie geeft het volgende weer:
   Elektrische werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers. Hoe dit te borgen wordt in de EN 50110:2005 en NEN 3140:2011 en/of NEN 3840:2011omschreven (referentiekader1):
   De werknemers dienen schriftelijk te zijn aangewezen door de hoogst verantwoordelijke voor de naleving van de Arbowet (directeur) of door de daartoe aangewezen installatieverantwoordelijke. In de aanwijzing van de werknemer horen de bevoegdheden te staan (bijv. hoog- of laagspanning, plaats/afdelingen, schakelbevoegdheden en/of soorten werkzaamheden).

   Met andere woorden: Als de MBO-4 persoon op een bedrijf “zomaar aan een installatie zit” en er gaat iets fout dan heeft het bedrijf waar dit plaatsvindt iets uit te leggen aan de Arbeidsinspectie omdat de betreffende persoon niet aangewezen is door het bedrijf.

   Dus een bedrijf zal als het de MBO-4 persoon inzet, zich ervan moeten vergewissen dat hij voldoende kennis en ervaring heeft voor de betreffende job en hem ook daarvoor aanwijzen.

   groeten,
   Nick de With.