Arbeidsinspectie Jaarverslag 2023

In 2023 waren er 72 dodelijke arbeidsongevallen te betreuren, zo meldt het recent uitgekomen jaarverslag van de Arbeidsinspectie. Dit is beduidend hoger dan in 2022 (51). Het absolute aantal slachtoffers van gemelde ernstige arbeidsongevallen is net als in eerdere jaren het hoogst in de sectoren industrie, bouwnijverheid en handel, vervoer en horeca.

Tags:

Er werden in 2023 2.448 ongevalsonderzoeken afgesloten. Dit zijn er iets meer (+7 procent) dan in 2022. Verder kwamen er 3.866 ongevalsmeldingen binnen in 2023. Vanaf 2018 is er een stijging in het aandeel gestarte onderzoeken ten opzichte van het aantal meldingen. Dit wijst erop dat de ongevallen die gemeld worden, steeds vaker meldingsplichtig blijken.

Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek

In 2023 is, na een periode van pilots, gestart met een nieuwe aanpak van onderzoek naar arbeidsongevallen. In de meeste gevallen mogen werkgevers nu zelf onderzoek doen naar het arbeidsongeval. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken van het ongeval zijn. Op basis van het onderzoek maakt de werkgever een rapportage met een verbeterplan. Het doel hiervan is dat de werkgever leert van het arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen. In een aantal gevallen doet de Arbeidsinspectie nog steeds zelf onderzoek. Onder andere wanneer sprake is van een dodelijk arbeidsongeval of een ongeval met een kind of jeugdige.

In 2023 zijn 1300 werkgevers gestart met het maken van een werkgeversrapportage. Bij 70 daarvan was sprake van een uitzonderingssituatie en heeft de Arbeidsinspectie alsnog zelf het onderzoek uitgevoerd. Van de ingediende verbeterplannen zijn er 16 afgekeurd, waarna de Inspectie zelf het onderzoek uit heeft gevoerd. Als de rapportage en het verbeterplan in orde zijn, wordt het onderzoek afgesloten. In een vervolginspectie controleert de arbeidsinspecteur daarna of de werkgever de acties en maatregelen uit het verbeterplan heeft uitgevoerd. Dat blijkt bij 92 procent van de bedrijven het geval te zijn.

Download het Jaarverslag op: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/jaarverslagen/2024/03/27/jaarverslag-2023

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *