Quantum Delta NL: “De ontwikkeling van kwantumtechnologie vereist experts van alle niveaus”

Het programma Quantum Delta NL heeft als doel een nieuwe digitale hightechindustrie te bouwen.

Tags:

Hierbij richt het zich op vier spreerpunten: 

  • het stimuleren van onderzoek en innovatie;
  • het bouwen aan een ecosysteem van ondernemers;
  • het ontwikkelen en aantrekken van talent;
  • toepassen van maatschappelijk impact van kwantum.

Pieter de Witte, director research programmes & IP: “Quantum Delta NL is een breed programma. We bouwen een ecosysteem en halen zoveel mogelijk kennis uit universiteiten. En daar moeten we ondernemers en investeerders bij vinden. Dat zorgt voor allerlei uitdagingen. Bijvoorbeeld toegang tot investeringen. Dankzij het Nationaal Groeifonds hebben we al grote stappen kunnen zetten.”

Talent vinden

Een andere uitdaging is het vinden van talent. Daarvoor heeft het programma onlangs ‘talent & learning centers’ geopend in Twente, Eindhoven, Leiden/Delft en in Amsterdam. De Witte beargumenteert de samenwerking met universiteiten, hbo’s en mbo’s: “We hebben straks experts nodig op alle gebieden en vanuit alle lagen, bijvoorbeeld binnen de mechatronica of chiptechnologie.”

Technologie naar de markt

Quantum Delta NL wil komend jaar internationaal groeien door de technologie vanuit universiteiten naar de markt te brengen. De Witte stelt dat de kwantum-waardeketen internationaal is: “Wij hebben als doel om hier enkele bedrijven succesvolle en leidende posities te laten innemen. Daarvoor is internationale samenwerking en afstemming essentieel. We kunnen niet alles alleen doen als klein land. Maar we zijn wel heel goed in het voortbrengen van start-ups vanuit de universiteiten en TNO. Daarin lopen we internationaal in de kopgroep.”

Financiële steun van het Nationaal Groeifonds

Voor de eerste fase van het programma is in 2021 54 miljoen euro toegekend uit het Nationaal Groeifonds en in 2022 nog eens 228 miljoen. Voor de derde fase is 333 miljoen euro gereserveerd.

Momenteel werkt Quantum Delta NL aan een midterm-evaluatie en aan een nieuw plan: dit is een voorwaarde voor een toekenning van de derde fase. In 2023 is alvast 60,2 miljoen toegekend voor de uitvoering van een internationaal programma met R&D-spelers in Frankrijk en Duitsland. Dit programma moet het kwantum-ecosysteem van Europa versnellen en uiteindelijk zorgen voor Europees technologisch leiderschap. 

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *