Overheid geeft geld voor technologieonderwijs voor alle kinderen en jongeren

Tags:

Het programma Techkwadraat, met als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken, kan van start. Het kabinet heeft besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen.

Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen gaan creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Of het gaat om techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden maakt niet uit: Platform Talent voor Technologie (PTvT) wil zorgen voor een brede oriëntatie in al deze richtingen..

Het voorstel voor het programma Techkwadraat is ingediend door de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat, met PTvT als penvoerder. De eerdere reservering voor het voorstel is nu omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning van 145,8 miljoen euro tot en met 2027 en de overige 205,8 miljoen euro voorwaardelijk op basis van de midterm.

Het doel van het programma Techkwadraat is ieder kind de kans te geven om talenten en nieuwsgierigheid te ontwikkelen. ‘Technologie is overal en speelt in ieders dagelijkse leven een rol. Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien.’

Meedoen

Binnen het programma gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten. Scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties zoals musea, bibliotheken, verenigingen kunnen zich regionaal verbinden. Op de netwerkkaart staan regionale samenwerkingen die al actief zijn in de regio en waar men zich bij kan aansluiten. Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over de subsidieregeling en ondersteuning voor samenwerkingsverbanden bij netwerk- en planvorming. Ook wordt er een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur – met verschillende expertpartners – ingericht om kennisuitwisseling van werkende aanpakken te stimuleren, aansluiting op het curriculum te realiseren, én om te zorgen voor samenhang, doorontwikkeling en borging van opgedane kennis.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *