Nederlands consortium ontwikkelt HemiCat-lasercommunicatieterminal

Een Nederlands consortium onder leiding van TNO begint met de ontwikkeling van de hoogefficiënte lasercommunicatieterminal HemiCat, die de datatransmissiecapaciteit van kleine satellieten moet vergroten door met de aarde te communiceren via laser.

Render van HemiCat Laser Communication Terminal in satelliet geïntegreerd
Render van HemiCat Laser Communication Terminal in satelliet geïntegreerd

Het HemiCat LaserSatCom-project, door TNO, Raytheon Missiles & Defense, HFSO Instruments (vertegenwoordigd door Demcon) en AAC Hyperion, start begin 2023, met een demonstratie in een baan om de aarde in 2026.

Lasercommunicatie maakt het mogelijk om de grote hoeveelheden data die op satellieten worden gegenereerd, rechtstreeks naar de aarde te sturen zonder de beperkingen van de standaard radiofrequentietechnologie voor communicatie. Dit wordt bereikt door de data te verzenden in het infrarode golflengtegebied, waar een grotere bandbreedte mogelijk is.

Met radiofrequenties wordt een aantal megabits per seconde bereikt, maar met lasercommunicatie kunnen de overdrachtssnelheden van deze kleine satellieten tien tot honderd keer zo groot worden. Bovendien worden lasercommunicatielinks als veel veiliger beschouwd dan communicatielinks via radiofrequenties en kunnen de systemen kleiner, lichter en krachtiger zijn, wat belangrijk is in de ruimtevaart.

Het HemiCat-project wordt mogelijk gemaakt door een industriële participatieovereenkomst tussen RMD en het Commissariaat Militaire Productie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Volgende stap in optische satellietcommunicatie

De HemiCat-terminal bouwt voort op de lasercommunicatieterminal CubeCat, die begin 2023 zal worden gelanceerd. HemiCat zal op basis van verdere ontwikkeling van de CubeCat-terminal de vitale technologie demonstreren om de communicatielaser met behulp van spiegels naar het grond station te sturen. Hierdoor kan HemiCat communiceren zonder dat de satelliet hoeft te worden geheroriënteerd terwijl hij het ontvangende grondstation volgt. Wanneer de satelliet in zijn baan om de aarde is gebracht, zal HemiCat in eerste plaats communiceren met het Optische satellietcommunicatie bij TNO in Den Haag. Bovendien zal HemiCat ook beter interoperabel zijn met de opkomende Leo-constellaties als alternatief voor het downlinken van data wanneer de optische grondstations niet beschikbaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *