Extra geld voor Brainportregio Eindhoven

De Brainportregio Eindhoven verwacht de komende jaren een verdere sterke groei van economische activiteiten. Hiervoor zijn meer dan 70.000 banen, 60.000 woningen, nieuwe en verbeterde bestaande spoorlijnen, wegen en fietspaden nodig. Het kabinet en de Brainportregio (provincie, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen) gaan tot 2030 bijna 1,6 miljard euro in bereikbaarheid investeren.

Tags:
mannetje met stapels geld
Afbeelding van Peggy und Marco Lachmann-Anke via Pixabay

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Het kabinet heeft grote ambities neergelegd om onze economie te versterken. Dat doen we door bijvoorbeeld samen met regio’s en bedrijven meer dan ooit te investeren in innovatie, hightech, verduurzaming en digitalisering van de industrie. Maar zonder bereikbaarheid kunnen ondernemers niet aan de slag. De nu aangekondigde miljardeninvesteringen in de Nederlandse infrastructuur gaan die economische groeikansen en werkgelegenheid op lange termijn mogelijk maken. Zeker daar waar de grote mogelijkheden liggen zoals in de Brainportregio Eindhoven.”

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *