In welke taal dient het Technisch Dossier beschikbaar te zijn?

Kan een buitenlandse toezichthouder, bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie uit Italië, eisen dat het gehele Technisch Dossier in het Engels moet zijn opgesteld?

Tags:

Vraag

Wij zijn fabrikant van serie machines en stellen voor elk type machine dat we uitleveren een Technisch Dossier op. We gebruiken hiervoor onder andere een Nederlandstalige Checklist Machinerichtlijn Bijlage I, als een soort van basis uitvraag script. We leveren machines in heel Europa en daarom is er bij ons een discussie over de volgende vraag:
‘Kan een buitenlandse toezichthouder, bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie uit Italië, eisen dat het gehele Technisch Dossier in het Engels moet zijn opgesteld?’

Antwoord

Het Technisch Dossier voor een CE-gemarkeerd product/machine moet in één van de talen van de Europese Unie worden opgesteld. Dus een Nederlandse fabrikant maakt het meestal in het Nederlands. Maar je zou ook bepaalde delen in het Engels en andere delen in het Nederlands kunnen opstellen. Het is soms verstandig om de gebruiksaanwijzing direct in technisch Engels op te stellen, zodat de vertaalbureaus direct een goede basis hebben voor de vertaling in andere talen.
Alleen de documenten ‘EG-Verklaring van overeenstemming’ en ook de ‘Gebruiksaanwijzing’ dienen in de taal van de EU-lidstaat en in de oorspronkelijke taal te worden aangeleverd aan de koper/gebruiker van de machine.
Met andere woorden: de laatstgenoemde documenten dienen altijd in de taal van de lidstaat van levering te zijn vertaald, maar de andere documenten uit het Technisch Dossier kunnen in de brontaal (Nederlands) blijven. Het is dan aan de toezichthoudende instantie om zelf de documenten te vertalen indien noodzakelijk.
Een Technisch Dossier bevat een grote hoeveelheid informatie, die kan worden verdeeld in informatie die verplicht is in de brontaal en informatie die verplicht is in de taal van het land van levering. Zie onderstaande tabel.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *