AI in de engineeringswereld: juridische risico’s en kansen

De opkomst van Artificial Intelligence (AI) biedt grote kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee voor de engineering sector. In deze Q&A verkent BG.legal enkele juridische vraagstukken rondom het integreren van AI.

Tags:
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Door: Frederick Droppert, BG.legal

We kijken naar zaken als intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, privacy, en stappen om AI succesvol te implementeren. Door proactief met deze kwesties om te gaan, kunnen engineers op een verantwoorde en ethische manier gebruik maken van het potentieel van AI. Lees verder voor antwoorden op de meest prangende vragen voor de sector.

Q: Welke juridische risico’s brengt het gebruik van AI met zich mee voor engineering bedrijven?

A: Enkele belangrijke juridische risico’s zijn vraagstukken rondom intellectueel eigendom, aansprakelijkheid voor AI-systemen, en naleving van wet- en regelgeving op het gebied van privacy, maar in de toekomst ook voor AI. Immers is de wetgeving omtrent AI op Europees niveau reeds in de maak. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze risico’s en proactief beleid ontwikkelen om ze aan te pakken, zeker in het licht van toekomstige ontwikkelingen en de snelheid waarmee AI zich ontwikkelt.

Q: Hoe kan AI juist kansen bieden voor engineers?

A: AI kan engineers helpen om processen te optimaliseren, nieuwe ontdekkingen te doen, en innovatie te bevorderen. AI kan ook taken automatiseren en engineers ondersteunen, zodat ze zich kunnen focussen op meer creatieve en strategische werkzaamheden.

Q: Wat zijn de belangrijkste overwegingen rondom intellectueel eigendom bij het ontwikkelen van AI-systemen?

A: Het is belangrijk om goed na te denken over wie de eigenaar is van de gebruikte en gegenereerde data, algoritmes en uitkomsten van bijvoorbeeld modellen en/of voorspellingen. Ook moet worden nagedacht over octrooien (of octrooieerbaarheid) en licenties. Duidelijke afspraken met alle betrokken partijen zijn cruciaal, vooral ook omdat varen op de aanname dat iets wel goed komt vaak achteraf voor vervelende conclusies kan zorgen die misschien niet meer kunnen worden hersteld.

Q: Hoe kunnen engineers de privacy waarborgen bij het gebruik van AI-systemen?

A: Zeer zorgvuldig omgaan met data, transparantie richting gebruikers, het anonimiseren van data waar mogelijk, en het implementeren van privacy-by-design principes. Ook continue monitoring en audits zijn belangrijk. Met name aan de voorkant worden vaak fouten gemaakt als het gaat om het verzamelen van data met het verkeerde doel of nog erger, zonder doel. Europese privacywetgeving stelt inmiddels strenge eisen aan hoe data gebruikt mag worden en welke voorwaarden daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast kunnen landen binnen Europa ook nog specifieke eisen stellen die in acht moeten worden genomen.

Q: Welke stappen kunnen engineers ondernemen om de kans op succesvolle implementatie van AI te vergroten?

A: Zorg voor draagvlak in de organisatie, pas AI toe in kleine pilots, zorg voor voldoende training van medewerkers, stel duidelijke metrics op, en evalueer voortdurend de prestaties en impact van AI-systemen. Ook samenwerking met juridische experts is cruciaal. Daarbij is compliance by design een belangrijk principe dat helpt om gedurende het gehele traject van het bedenken, ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van AI-systemen zicht te houden op datgene dat belangrijk is, namelijk een verantwoord, goed werkend en transparant AI-systeem.

Kortom

De integratie van AI biedt engineers enorm veel mogelijkheden om processen te verbeteren en innovatie te stimuleren. Tegelijkertijd is het cruciaal dat juridische risico’s proactief worden aangepakt. Het zoeken van hulp en advies bij juridische experts die kennis hebben van zowel de engineering sector, AI-technologieën als het recht is daarom van groot belang. Door in een vroeg stadium samen te werken met deze specialisten, kunnen potentiële problemen rondom intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en privacy worden voorkomen in plaats van achteraf te moeten genezen. Met de juiste juridische begeleiding kunnen engineers AI op een verantwoorde, ethische en succesvolle manier integreren in hun organisatie en processen.

(Dohmen advocaten werkt verder onder BG.legal)
mr. Frederick Droppert
www.bg.legal
https://www.linkedin.com/in/frederickdroppert

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *