2,5 miljard euro voor microchipsector Brainport Eindhoven

Het kabinet en de regionale overheden trekken 2,5 miljard euro uit om om de tekorten aan personeel, ruimte en energie in de Brainport regio Eindhoven aan te pakken.

ASML campus Veldhoven. Luchtfoto met drone: Paul Raats

Dit moet ervoor zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor de microchipsector en zijn toeleveranciers.

Onder de noemer ‘Project Beethoven’ hebben Rijk en regio gewerkt aan een pakket maatregelen voor onderwijs, kennis en de ruimtelijke infrastructuur. Ze trekken € 2,51 miljard uit. Met het maatregelenpakket willen zij de Nederlandse microchipsector versterken en verdere groei van de activiteiten in Brainport Eindhoven ondersteunen.

Ze investeren in praktisch en theoretisch geschoold talent en voldoende ruimte, bereikbaarheid en betaalbare woonruimte in Brainport Eindhoven. Daarnaast maakt het kabinet zich hard voor een internationaal gelijk speelveld en meer Europese coördinatie op het gebied van chipmachines. Bovendien presenteert het kabinet op korte termijn alternatieven voor een aantal belastingmaatregelen voor ondernemers. Het is aan de Tweede en Eerste Kamer om hierover te besluiten.

Investeren in talent

De beschikbaarheid van goed opgeleid talent op alle niveau’s is volgens het kabinet een voorwaarde om de microchipsector in Nederland een stevige impuls te geven. Daarom gaat het 450 miljoen euro extra in talentontwikkeling investeren tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen euro per jaar. Doel is snel meer technici op te leiden, bijvoorbeeld door meer studenten te werven en toe te laten en meer mensen om en bij te scholen. Het kabinet heeft mbo’s, hbo’s en universiteiten in Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven gevraagd om samen met de microchipsector een uitgewerkt plan te maken. Hierbij moet de diversiteit binnen de techniekopleidingen toenemen.

Ruimte, bereikbaarheid en woonruimte

Ook is er besloten tot investeringen in infrastructuur. Station Eindhoven krijgt meer ruimte voor (internationale) treinen, bussen, fietsen en woningbouw. Daarnaast worden er maatregelen genomen zodat er meer snelbussen in de regio kunnen gaan rijden, bijvoorbeeld van Eindhoven Centraal naar Veldhoven en over de A2/N2. Dit om de verschillende campussen snel en gemakkelijk te verbinden met elkaar en met Eindhoven Centraal. Voor de A2/N2 is extra geld gereserveerd en wordt verkend hoe de bereikbaarheid kan worden verbeterd. Bovendien wordt geïnvesteerd in pakket maatregelen voor de korte termijn, waaronder hubs, fietsverbindingen en afspraken met werkgevers in de regio. Het Rijk draagt  718 miljoen euro bij; de regio 340 miljoen.

Stroom

Om de tekorten op het stroomnet in de Brainportregio in kaart te brengen voert het kabinet een verkenning uit. Vervolgens zoekt Brainport Development naar oplossingsmogelijkheden voor de meest urgente knelpunten.

Woningen

Rijk en regio zetten in op een extra groei van bijna 20.000 woningen tot en met 2030. Deze groei komt boven op de groei van 45.000 woningen zoals afgesproken in de regionale woondeal. Hiervoor komt 425 miljoen euro beschikbaar.

In totaal draagt het Rijk 1,73 miljard euro bij, waarvan 1,28 miljard uit het budget van het Nationaal Groeifonds.

ASML mag niet verhuizen

Het kabinet gaat er bij deze maatregelen vanuit dat ASML verdere investeringen in Nederland doet en de locatie van de statutaire, fiscale en werkelijke zetel in Nederland behoudt. Het maatregelenpakket is gebaseerd op de huidige groeiprognoses en investeringsplannen voor de halfgeleidersector en Brainport Eindhoven. Indien investeringsplannen wijzigen zullen deze prognoses en daarbij benodigde inzet worden bijgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *