TNO: Bedrijventerreinen kunnen eenvoudig 107 PJ energie besparen

Bedrijven op bedrijventerreinen in ons land kunnen aanzienlijk besparen op energie en daarmee ook hun CO2-uitstoot fors reduceren. De 184 petajoule (PJ) aardgas die op de bijna vierduizend bedrijventerreinen** in Nederland wordt verbruikt kan met ruim 80% terug naar 30 PJ. Ze gaan dan echter wel 69 PJ meer elektriciteit gebruiken. In totaal kom je zo op een reductie van 107 PJ, heeft TNO berekend op verzoek van het ministerie van EZK.

Tags:
Energieverbruik bedrijventerreinen per provincie, uitgesplitst naar aardgas en elektriciteit. Bron: TNO

Volgens TNO is met de huidige technologieën 8,7 megaton aan CO2 te besparen door vermindering van verbruik van aardgas. Het elektriciteitsgebruik, en daarmee de indirecte uitstoot van CO2, neemt dan echter toe, waardoor er per saldo een besparing van 3,1 megaton overblijft.

Besparing op aardgas

De meeste energiebesparing kunnen bedrijven behalen door verduurzaming van de warmtevraag van hun gebouwen en processen:

  • De potentiële besparing op aardgas bedraagt 42 petajoule in gebouwen
  • en 112 PJ door aanpassing van bedrijfsprocessen.
  • Samen is dat een reductie van 154 PJ op een totaal verbruik van 184 PJ.

Toename in elektriciteitsverbruik

Het gebruik van elektriciteit groeit dan echter. De cijfers:

  • 7 PJ besparing in gebouwen en 15 PJ op processen, in totaal 22 PJ besparing op 101 PJ verbruik.
  • Elektrificatie van warmteprocessen kost echter 69 PJ extra, waardoor de vraag naar elektriciteit netto met 47 PJ groeit

In totaal kom je zo op een reductie van 107 PJ (154 -47).

Maatregelen doorgerekend

TNO heeft technieken doorgerekend die nu op de markt beschikbaar zijn en bij individuele bedrijven kunnen worden toegepast. De maatregelen met de grootste potentie voor CO2-reductie zijn:

  • warmtepompen voor industriële processen (25% van de totale potentie)
  • efficiënte aandrijving voor industriële processen (16%)
  • dakisolatie (11%)
  • en warmtepompen voor gebouwverwarming (10%)

Bij een duurzame elektriciteitsmix leveren ook directe elektrificatie en elektrische boilers voor industriële processen met hoge temperatuur een wezenlijke bijdrage.

Efficiënt ruimtegebruik

De potentiële besparingen zijn te behalen op een relatief kleine oppervlakte. Bedrijventerreinen stoten ongeveer evenveel CO2 uit als de gebouwde omgeving, maar nemen 2 procent van het totale landoppervlak in beslag, tegenover 7,2% door woonruimte. Door in te zetten op verduurzaming van de bedrijven en ook efficiënter ruimtegebruik is de potentie nog beter te benutten. Intensiever gebruik maken van dezelfde oppervlakte creëert ruimte voor collectieve oplossingen zoals batterijen.

** Grote clusters buiten beschouwing

In het onderzoek zijn de vijf grote industriële clusters (Rotterdam-Moerdijk, Noorzeekanaalgebied, Noord-Nederland, Zeeland West-Brabant en Chemelot) buiten beschouwing gelaten. Daar is nagenoeg bekend wat de potentiële mogelijkheden zijn. Maar de vele bedrijventerreinen buiten deze clusters zijn steeds onderbelicht gebleven. Het ministerie van EZK wil vanuit het Nationaal Programma Ruimte voor Economie het verduurzamen van bedrijventerreinen versnellen, en heeft in dit kader dit onderzoek laten uitvoeren.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *