Routekaart voor energieopslag voor bedrijven

Minister Jetten heeft de nieuwe routekaart voor energieopslag voor bedrijven gepresenteerd. De opslag van energie wordt belangrijker, nu we steeds meer duurzame energie gebruiken in Nederland. De routekaart onderstreept dit belang en biedt oplossingen voor bedrijven, energiegebruikers en het overvolle elektriciteitsnet, meldt rvo.nl.

Opslag van energie wordt belangrijker, nu we steeds meer duurzame energie gebruiken.

Het opslaan van duurzaam opgewekte energie is een belangrijke manier om flexibeler om te gaan met energie. Zo kunnen we toch energie op voorraad hebben en gebruiken wanneer die nodig is. Net zoals in ons huidige systeem, met fossiele brandstoffen. De routekaart betekent daarom een stap vooruit in de energietransitie en het energiesysteem van de toekomst.

Inspelen op mogelijkheden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ziet dat er veel interesse en aandacht is voor energieopslag. Maar er zijn ook technische, juridische en financieel-economische beperkingen. Daarom onderzocht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen RVO en andere partijen welke rol energieopslag moet spelen. En hoe ondernemers daar nu al gebruik van kunnen maken. Het resultaat is een routekaart met verschillende acties om voldoende energieopslag te realiseren.

Rol opslag in energiesysteem

Minister Rob Jetten over de routekaart: “Hoeveel opslag we precies nodig hebben is lastig te voorspellen. Maar we weten wel dat energieopslag cruciaal wordt in ons energiesysteem. Met het Nationaal Plan Energiesysteem proberen we de vraag naar de verschillende soorten energie zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld: hoeveel elektriciteit is nodig voor de industrie? Of: hoeveel van welke energiebron gaat de gebouwde omgeving gebruiken voor de warmtevoorziening van gebouwen? Met de Routekaart Energieopslag brengen we de verwachte ontwikkelingen in Nederland in kaart en welke acties nodig zijn om opslag te bevorderen, op korte en lange termijn.”

Oplossing voor bedrijven en elektriciteitsnet

In de routekaart staan verschillende mogelijkheden voor opslag van elektriciteit (zoals batterijen), warmte en moleculen (zoals waterstof). Een belangrijke conclusie is dat al deze toepassingen belangrijk zijn voor opslag van energie. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de volledige overgang van bedrijven op duurzaam opgewekte energie.

Een ander groot voordeel is dat we het elektriciteitsnet meer ontlasten als we energie opslaan. Niet alle opgewekte elektriciteit hoeft dan in een keer het net op, of van het net afgehaald te worden. Dat is voordelig voor het net en voor bedrijven die last hebben van congestie (‘file’ op het net). Zo kunnen meer ondernemers hun bedrijven aansluiten op het net. Dat kan nu niet altijd, omdat het elektriciteitsnet overvol is. Daarnaast is energieopslag interessant omdat ondernemers de opgeslagen energie op een ander moment kunnen inzetten. Dit bespaart energiekosten.

Lees hier de routekaart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *