NLR en Roger ontwikkelen een productie- en testfaciliteit voor groene waterstof

NLR en Roger gaan bij NLR Marknesse een kleinschalige waterstofproductie en -testfaciliteit realiseren. Ze zien groene waterstof als een veelzijdig en schoon alternatief voor fossiele brandstoffen, voor de mobiliteit en zware werktuigen .

NLR Marknesse.
NLR Marknesse. Foto: NLR

De gecombineerde productie- en testfaciliteit moet Roger, NLR en externe partijen in staat stellen om waterstoftechnologie in realistische omstandigheden te demonstreren en valideren en om productieprocessen te optimaliseren. ‘Onderzoek binnen een dergelijke operationele omgeving is cruciaal om innovaties versneld op grote schaal in te markt te kunnen introduceren’, aldus de organisaties. ‘De faciliteit zal eraan bijdragen om de kosten van groene waterstof te verlagen en zo de transitie naar emissievrije energiedragers te versnellen.’ De partijen streven ernaar dat deze faciliteit in 2025 operationeel zal zijn.

NLR: kennis en onderzoek

Voor NLR biedt de samenwerking de kans om kennis op te bouwen en onderzoek te doen naar de toepassing van waterstof in de luchtvaart. Groene waterstof is een kansrijke oplossing om de luchtvaart duurzamer te maken. Vliegtuigen kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van elektrisch aangedreven propellers waarbij waterstof als energiedrager dient. Een brandstofcel zet daarbij de waterstof om in elektrische energie.

De ontwikkeling sluit aan op andere activiteiten van NLR om waterstof geschikt te maken voor luchtvaarttoepassingen, met het doel om in 2025 een op waterstof uitgevoerde vlucht met de Pipistrel PH-NLX uit te voeren.

Michel Peters, CEO van NLR: “Voor NLR is dit een logische stap om eraan bij te kunnen dragen dat de luchtvaart in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Waterstof is daarbij voor NLR een belangrijke pijler. De samenwerking met Roger biedt ons de mogelijkheid om kennis verder op te bouwen door gecombineerde faciliteit op industrieel schaal waterstof-elektrolyse te kunnen valideren. NLR zal bovendien ook zelf afnemer van de groene waterstof zijn, met name bedoeld voor onze drones, materiaal- en constructieonderzoek.”

Roger: versnellen

Roger ontwikkelt op verschillende plekken in Nederland grote productielocaties voor groene waterstof om bedrijven een emissievrije oplossing te kunnen bieden voor hun voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en zware werktuigen. Het bedrijf was op zoek naar een locatie om productie en onderzoek op kleine, maar representatieve schaal te kunnen combineren.

CEO Aad Bruggeman: “Voor Roger is het uitvoeren van, participeren in en bevorderen van onderzoek en ontwikkeling een fundamenteel onderdeel van haar missie en strategie. We willen koploper zijn in de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde technologieën en processen, die de productie en toepassing van groene waterstof nog effectiever en kostenefficiënter maken. De samenwerking met een gerenommeerd onderzoeksinstituut als NLR is een unieke kans om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiedragers te versnellen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *