Nieuwe richtlijn verlichting industriële ruimten

Nen heeft een nieuwe richtlijn uitgegeven voor de verlichting van industriële ruimten. De NEN-EN 12464-1 ‘Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel 1: Werkruimten binnen’ en NEN-EN 12464-2 ‘Licht en verlichtingstechniek – Werkplekverlichting – Deel 2 – Werkplekken buiten’ vervangen de NSVV-publicatie Industriële verlichting – 2011.

Tags:
man repareert elektrische speelgoedauto
Afbeelding van Jatinder Jeetu via Pixabay

De Richtlijn verlichting industriële ruimten is verkrijgbaar bij de NSVV via www.nsvv.nl.

Met name de norm NEN-EN 12464-1 ‘Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel 1: Werkruimten binnen’ dient als belangrijk uitgangspunt voor het uitvoeren van visuele taken en het veilig verplaatsen hiernaar toe. Deze norm specificeert voor de meeste werkplekken binnen en de daarmee verbonden gebieden minimale eisen die aan verlichtingsinstallaties gesteld moeten worden in termen van kwantiteit en kwaliteit van de verlichting. Tevens vormen een aantal andere normen hier een aanvulling op. Voor meer achtergrondinformatie over deze kan gebruik worden gemaakt van de NSVV-publicatie Toelichting NEN-EN 12464-1. Deze geeft ook een toelichting op de verschillen met de voorgaande versie van de norm. NSVV is het kenniscentrum voor licht en verlichting.

Voor werkplekken buiten gebouwen is de norm NEN-EN 12464-2 ‘Licht en verlichtingstechniek – Werkplekverlichting – Deel 2 – Werkplekken buiten’ van toepassing. Daarnaast komen hierin nog tal van andere onderwerpen aan de orde die van belang kunnen zijn voor de diverse industriële ruimten.

Waarom is een richtlijn verlichting industriële ruimten?

De verlichting moet niet alleen zijn afgestemd op de van toepassing zijnde werkplekken, maar ook met omgevingsomstandigheden. Hierdoor kan het onder andere nodig zijn dat de verlichtingsarmaturen en soms ook de lichtinstallatie moeten voldoen aan bepaalde eisen. Denk aan toepassing in een stoffige of een vochtige omgeving of in een ruimte met kans op explosiegevaar. Dit is niet in eerder genoemde normen opgenomen.

Zoals al eerder genoemd kent de industrie tal van soorten sectoren en ruimten. In NEN-EN 12464-1 worden er voor binnenverlichting een groot aantal genoemd, waarvoor uitgangspunten en waarden zijn vastgelegd, echter niet voor alle. Hierover geeft de richtlijn aanvullende informatie. Met name hierdoor biedt de richtlijn een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van industriële ruimten en tevens aan opdrachtgevers, eigenaren, architecten,  ambtenaren van bouw en woningtoezicht, vastgoedprojectontwikkelaars, enzovoort, met betrekking tot de specifieke eisen voor het ontwerp van verlichtingsinstallaties, de gebruiksmogelijkheden en -middelen en daarnaast het onderhoud ervan. Hierbij gaat het dan niet alleen om de werkplekken en verkeersruimten, maar onder andere ook met betrekking tot het effect van licht op welbevinden en gezondheid, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden, energiegebruik en milieu.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *