Intellectueel eigendom goed voor 30 procent van de banen in Nederland

Volgens een rapport van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zorgden bedrijven die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten (IER) voor 29,7 procent van alle banen in de EU in de periode 2017-2019. Dit betekent dat sectoren die gebruik maken van octrooien, handelsmerken, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen of kwekersrechten in die periode direct werk boden aan meer dan 61 miljoen mensen in de EU.

Intellectueel eigendom goed voor 30 procent van de banen in Nederland
De belangrijkste trends bij de octrooiaanvragen in 2021

In Nederland zorgen sectoren die bovengemiddeld gebruik maken van IER hier voor 28,7 procent van de werkgelegenheid (2,17 miljoen banen) en voor 41,9 procent van het bruto nationaal product. De sectoren die het meest gebruik maken van IER zijn tuinbouw en bloemengroothandel (handelsmerken en kwekersrechten), medische apparatuur (octrooien), chemische producten (octrooien), voedingsindustrie (octrooien, handelsmerken, kwekersrechten en geregistreerde ontwerpen) en cosmetica (octrooien en handelsmerken).   

Nederland aantrekkelijk

Het onderzoek laat ook zien dat Nederland de EU-locatie bij uitstek is voor buitenlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in innovaties en octrooi-intensieve sectoren. Dit geldt zowel voor bedrijven van binnen als van buiten de EU. 31 procent van alle Nederlandse banen in octrooi-intensieve bedrijven wordt gecreëerd door buitenlandse bedrijven (Duitsland 21 procent, Frankrijk 24 procent en België 23 procent). Nederland is vooral aantrekkelijk voor bedrijven buiten de EU: van de genoemde 31 procent is meer dan de helft afkomstig van bedrijven van buiten de EU, het hoogste percentage in vergelijking met elk ander Europees land.

Hogere lonen

Bedrijfsactiviteiten waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van onder meer octrooien, handelsmerken of geregistreerde ontwerpen genereren maar liefst 41 procent hogere lonen dan dit in andere bedrijfstakken het geval is. Volgens de bevindingen is de toegevoegde waarde per werknemer hoger in IER-intensieve sectoren dan elders in de economie. Het gemiddelde weekloon in IER-intensieve sectoren bedraagt EUR 840, vergeleken met EUR 597 in niet-IER-intensieve sectoren. Deze ‘loonpremie’ bedraagt 34 procent in ontwerpintensieve sectoren, 40 procent in merkenintensieve sectoren, 49 procent in auteursrechtintensieve sectoren en 65 procent in octrooi-intensieve sectoren.

Verduurzaming

De studie toont aan dat IER-intensieve bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van technologieën die klimaatverandering tegengaan en in ‘groene’ handelsmerken een zegen zijn voor de Europese economie. Hun economische impact is de afgelopen jaren ook toegenomen en was in de periode 2017-2019 in de EU goed voor 9,3 procent van de werkgelegenheid en 14,0 procent van het bruto nationaal product. In totaal had elke tiende Europese octrooiaanvraag die in 2019 door een bedrijf of uitvinder uit de EU werd ingediend, betrekking op technologieën die de uitstoot van broeikasgassen verminderen of voorkomen. Groene handelsmerken ingediend door EU-bedrijven namen een vergelijkbaar aandeel in alle aanvragen voor EU-merken in 2021 voor hun rekening.

Sleutel

EOB-voorzitter António Campinos: “Innovatie, ondersteund door een efficiënt systeem van intellectuele eigendomsrechten, is de sleutel tot het waarborgen van Europa’s groei en concurrentievermogen op lange termijn. Ook dit rapport laat zien dat IER-intensieve sectoren belangrijker dan ooit zijn voor de Europese economie. Het is dus goed nieuws voor bedrijven en uitvinders dat het innovatieklimaat in Europa binnenkort een extra impuls krijgt met de introductie van het Europees octrooi met eenheidswerking en het Europees Octrooigerecht.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *