Esa kiest Nederlandse opvolger voor Tropomi – Tango meet 70% meer uitstoot

De Europese ruimtevaartorganisatie (Esa) heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de Nederlandse Tango-satellieten. Tango meet op bronniveau de broeikasgasuitstoot van onder andere energiecentrales, vuilnisbelten en fabrieken. Voorganger Tropomi kan zo’n 5% van de uitstootbronnen in beeld brengen. Met de Tango wordt dat zo’n 75%.

Tango bestaat uit twee satellieten, die achter elkaar aan vliegen en lokale broeikasgasuitstoot meten. De satellietmissie kan inzoomen op plekken die door andere satellieten als ‘interessant’ aangemerkt worden, een soort vergrootglas.

Bovendien gaat Tango (Twin Anthropogenic Greenhouse gas Observers) emissies meten van CO2, het gas dat wereldwijd goed is voor de grootste broeikasgas uitstoot. De satellieten worden ontwikkeld door de Nederlandse partijen Isispace, TNO, SRON en het KNMI. Tango kan naar verwachting vanaf begin 2027 gelanceerd worden.

Nederland heeft al zo’n 40 jaar een wereldwijd leidende positie op het gebied van klimaatmonitoring vanuit de ruimte. Tango bewijst dit weer. De satellietmissie kan inzoomen op plekken die door andere satellieten als ‘interessant’ aangemerkt worden, een soort vergrootglas. Tango meet vervolgens de exacte uitstoot.

“Tango meet broeikasgassen op de schaal van een huizenblok, waardoor we jaarlijks de emissies kunnen bepalen van tienduizend bronnen zoals energiecentrales en fabrieken. Ik zie dit als een belangrijke bijdrage van Nederland aan een eerlijke en duurzame toekomst van onze aarde,” aldus Jochen Landgraf van SRON, dat samen met KNMI de wetenschappelijke leiding heeft.

Verificatie

De nauwkeurige uitstootdata die Tango oplevert helpen overheden, wetenschappers en bedrijven om opgegeven uitstoot te verifiëren. Daarmee kunnen zij controleren of klimaat- en milieuregels van bijvoorbeeld energiecentrales, olie- en gasinstallaties en vuilnisbelten worden nageleefd en gerichte maatregelen nemen om emissies terug te dringen. Tussen de papieren- en daadwerkelijke uitstoot zit nu nog vaak groot verschil, zoals bijvoorbeeld bleek toen Tropomi in 2021 vaststelde dat emissies van Australische kolenmijnen vele malen groter waren dan verwacht.

Tango kijkt gericht

Tango bestaat uit twee satellieten, die achter elkaar aan vliegen. Het wordt een uniek Europees meetsysteem dat de uitstoot van methaan, koolstofdioxide en stikstofdioxide gaat bepalen voor afzonderlijke industriële installaties. Dit gebeurt met een ruimtelijke resolutie van ongeveer 300 m x 300m.

Het is mogelijk om de satellieten meerdere keren per week rechtstreeks te richten op gedetecteerde bronnen van broeikasgasuitstoot om die nauwkeurig te meten. Hiermee kunnen ook trends, zoals de geografische spreiding, variaties van emissies en het effect van reductiemaatregelen worden bepaald.

Pepijn Veefkind (KNMI): “Met deze missie brengen we broeikasgasuitstoot in kaart en maken we zichtbaar wat onzichtbaar is. We gaan een nieuw tijdperk in waarin niet alleen maar gemeten wordt op grote schaal, maar waar het ook duidelijk wordt wie dat doet en dat is belangrijk in de mondiale uitdaging om broeikasgassen sterk omlaag te brengen.”

Nederlandse investeringen

Jasper van Loon van het Netherlands Space Office heeft de afgelopen twee jaar met de andere Esa-lidstaten de onderhandelingen gevoerd, die tot deze selectie hebben geleid. “Het is een belangrijke mijlpaal die we vandaag hier in Parijs hebben gezet. Europa gaat vanaf 2027 beschikken over een super nauwkeurige klimaatcamera, die in Nederland ontwikkeld gaat worden.”

Tango is mogelijk gemaakt omdat de Ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2022 extra geld geïnvesteerd hebben in het aardobservatieprogramma van de Esa, om toepassingen op het gebied van emissiemonitoring mogelijk te maken. De missie sluit goed aan bij de recent gepresenteerde langetermijn ruimtevaartagenda voor Nederland, waarin de klimaatuitdaging en maatschappelijke vraagstukken een prominente plek hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *