Drie centimeter meer ruimte verkleint brand bij zonnepanelen

Zonnepanelen op daken en gevels verhogen het brandrisico. Uit onderzoek blijkt echter dat kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken.

Tags:
brandend zonnepaneel op een testinstallatie
Uit de experimenten blijkt dat het vergroten van de tussenruimte met drie centimeter extra de kans op brand aanzienlijk kan verkleinen. Foto: RISE Brandonderzoek

Zonnepaneelsystemen vergroten niet alleen het risico op brand, maar vergroten ze ook de kans dat een brand zich snel verspreidt. En ze kunnen de inspanningen van de brandweer belemmeren.

In de ruimte tussen het gebouwoppervlak en de modules bevinden zich vaak elektrische kabels en aansluitingen naar de zonnepanelen. Een elektrische storing kan tot brand leiden. “En als er brand uitbreekt, helpen de modules het vuur over het dak te verspreiden”, zegt onderzoeker Reidar Stølen naar aanleiding van een recent onderzoek door de Noorse TU, het Fire Research and Innovation Centre (FRIC) aldaar en RISE Fire Research.

Grotere opening, minder verspreiding

Uit de experimenten blijkt dat het risico op branduitbreiding aanzienlijk wordt verkleind door de afstand tussen het dak en de modules te vergroten – op voorwaarde dat de initiële brand niet te hevig is. Stølen en zijn collega’s vonden een significant verschil in de branduitbreiding door de afstand te vergroten van 6 naar 9 centimeter. Andere onderzoekers hebben vergelijkbare verschillen gevonden in de verspreiding van vuur door de afstand te vergroten van 8 naar 11 centimeter, of van 17 naar 20 centimeter.

“Kleine veranderingen in de opening tussen het dak en de zonnepaneelmodule kunnen grote verschillen veroorzaken in de snelheid waarmee de brand zich verspreidt. Als de afstand groter is, kan de constructie een grotere initiële brand weerstaan”, zegt Reidar Stølen.

Gevels nog gevaarlijker

De onderzoekers hebben ook onderzocht hoe zonnepaneelmodules de brandveiligheid beïnvloeden wanneer ze op gevels worden geïnstalleerd. Een muur van vier bij zes meter, bedekt met zonnepanelen, werd blootgesteld aan vlammen die gelijkwaardig zijn aan de vlammen die bij een flashover uit een raam kunnen komen. Uit de experimenten bleek dat de modules hielpen het vuur langs de gevels te verspreiden en hoe delen van de modules losraakten en naar beneden vielen.

Ook kan een brand die zich via de gevels verspreidt binnen zeer korte tijd uitbreiden naar grote delen van het gebouw.

Begin en eind levensduur

Volgens Stølen is het risico op brand het grootst als er net nieuwe systemen zijn geïnstalleerd. Dit komt door fouten en zwakke punten in de installatie. Er is ook reden om aan te nemen dat het risico op brand tegen het einde van de levensduur van het systeem toeneemt, als schade en slijtage aan de installatie niet zijn verholpen. Omdat de meeste installaties nog vrij nieuw zijn, weten we nog niet veel over deze brandoorzaken. “

Veel branden ontstaan als een systeem gloednieuw is en de eerste week veel zon krijgt. Dit kan fouten of zwakheden in het systeem aan het licht brengen. We zien dit in gegevens uit andere landen, en we zien dit ook in veel van de branden die hier in Noorwegen hebben plaatsgevonden”, zegt Stølen. “Ik denk dat heel wat branden voorkomen hadden kunnen worden als de installatie betere controles had ondergaan voordat het systeem in gebruik werd genomen.”

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (2)

  1. Bij mij zitten er kauwen onder de zonnepanelen die nesten maken. Als de ruimte onder de panelen groter wordt maak je het nog makkelijker om eronder te kruipen. Die nesten zijn van droge takken. Dus dat betekend meer brandgevaar. Wat ik ook doe ze weten er steeds weer onder te kruipen.

    1. Beste heer van der Werf,

      Daar bestaat vogelwering voor. Door op vogelwering solar te zoeken op de welbekende zoekmachine kunt u deze vinden.