Offshore solar schaalt op naar Gigawatts

Zestien Europese partners starten het EU Joint Industry project Bamboo, waarin offshore solar wordt opgeschaald naar standaard formaten van 150 MW. Hiermee wordt het mogelijk om parken van Gigawatt-schaal te bouwen. Dit moet een nieuwe standaard worden in de offshore wind- en zonne-industrie.

Tags:

Het beoogde resultaat is dat het project, genaamd Bamboo (Build scAlable Modular Bamboo-inspired Offshore sOlar systems), de technologie markt-klaar maakt en de investeringen aantrekt voor het eerste unieke offshore zonnepark van 100-200 MW in een Vattenfall offshore windpark voor het einde van het decennium. Bij welk windpark dit zal plaatsvinden moet nog worden besloten. 

Lagere investeringen in het totale energiesysteem  

De complementariteit van de energieprofielen van zon en wind maakt dat het park dezelfde grid-connectie efficiënter kan gebruiken, waardoor de noodzaak voor investeringen in kabelinfrastructuur en het energiesysteem wordt verminderd. Bovendien kan de benodigde ruimte worden verminderd en kan de grotere schaal van offshore zonneparken de milieueffecten per geïnstalleerd vermogen verminderen, door relatief minder gebruik van ankers op de zeebodem en het centraliseren van één kabel voor een groter drijvend eiland.   

Oceans of Energy is trots om ‘Zon op Zee’ weer verder te leiden naar een echte gamechanger in de energietransitie door deze standaard voor grootschalige offshore zonneparken te ontwikkelen,” zegt Allard van Hoeken, oprichter en CEO van Oceans of Energy. “Het standaard offshore zon formaat past tussen vier windturbines op zee. Dit maakt gecombineerde offshore energieparken mogelijk met minder gebruik van schaarse ruimte op land en op zee.” 

Oceans of Energy heeft in 2019 ’s werelds eerste offshore zonnepark voor hoge golven geïnstalleerd. Momenteel bouwt het een offshore zonnepark dat wordt geïnstalleerd binnen het Shell/Eneco Hollandse Kust Noord offshore windpark.

De partners

Het partnerschap wordt gecoördineerd door milieu-adviesbureau Rina. Andere deelnemers naast Oceans of Energy zijn de vier technologieontwikkelaars Solarge, TKF, Pauwels Transformers, Solarcleano, de technische  en milieu-adviesbureaus ABS, Aquatera Ltd, Aquatera Atlantico en Wavec, de laboratoria Marin, Fraunhofer CSP en Sirris, de maritieme beleidsdenktank European Marine Board, en de offshore windparkontwikkelaar Vattenfall als potentiële klant. Het heeft tot doel om resterende uitdagingen voor de uitrol van grootschalige offshore zonne-energie in nieuwe en bestaande windparken aan te pakken. Dit omvat het aantonen van de robuustheid en performance van de zonnepanelen onder offshore omstandigheden, evenals het onderzoeken van de impact op het milieu en het waarborgen van duurzaamheid in de gehele waardeketen voor deze opkomende industrie.  

Ontwikkelen van internationale standaarden  

Het project moet bijdragen aan de ontwikkeling van internationale standaarden en test methodologieën voor offshore zonne-energietechnologie. Hiervoor zal het innovatieprogramma hydrodynamische testen uitvoeren bij Marin, klimaatkamertesten bij Sirris, en levensduurtesten onder offshore omstandigheden bij Fraunhofer. Binnen dit project wordt ook onderzoek gedaan naar het beter voorspellen en presteren van de levensduur van zonnepanelen op zee. Er zal ook veel aandacht zijn voor het meten en voorspellen van de milieu-impact van de technologie, en voor natuur-inclusieve ontwerpen en duurzame end-of-life  strategieën. Daarnaast zijn er activiteiten die bijdragen aan duidelijk afgestemde internationale beleidskaders inclusief milieueffectenbeoordelingscriteria.  

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *