Mag op een CE-verklaring van een machine de Laagspanningsrichtlijn worden vermeld?

Wanneer mag de Laagspanningsrichtlijn wel of niet vermeld worden op een II-A verklaring van een machine die valt onder de Machinerichtlijn?

Vraag

Vaak komt het voor dat op een CE-verklaring (IIA) wordt vermeld dat de betreffende machine voldoet aan de Machinerichtlijn en andere EU-richtlijnen, zoals de Laagspanningsrichtlijn. Echter op basis van artikel 1, lid 2(k) is de Machinerichtlijn niet van toepassing op ‘elektrische en elektronische apparatuur binnen volgende gebieden, voor zover deze vallen onder Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen’ Mijn interpretatie is dat een elektrotechnische installatie voor bijvoorbeeld een rioolgemaal, een brug of een sluis moet voldoen aan de eisen uit de Laagspanningsrichtlijn, maar dat er op de II-A verklaring volgens de Machinerichtlijn niet vermeld mag worden dat het rioolgemaal, brug of sluis voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn. Klopt deze interpretatie? Indien dit niet correct is, wanneer mag de Laagspanningsrichtlijn dan wel of niet vermeld worden op een II-A verklaring van een machine en waarom wordt apparatuur volgens de Laagspanningsrichtlijn dan uitgesloten in de Machinerichtlijn?

Antwoord

Uw benadering van deze problematiek is helemaal correct. Een fabrikant kan bij een machine die valt onder de Machinerichtlijn, in geval van een laagspanningsvoeding, op zijn EG-verklaring van overeenstemming (II-A) laten zien dat de machine elektrisch veilig is door het juiste deel van de Europese norm EN-IEC 60204 te benoemen. Deel 1 geldt voor alle machines, deel 31 geldt specifiek voor naaimachines, deel 32 geldt specifiek voor kranen en deel 33 geldt specifiek voor machines voor de fabricage van halfgeleiders. Het is zelfs niet toegestaan om de Laagspanningrichtlijn op de EG-Verklaring van overeenstemming te vermelden als hier ook al de Machinerichtlijn op wordt vermeld.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *