Veiligheid en gezondheid medewerkers MKB in gevaar door tekort aan gekwalificeerde veiligheidskundigen

Er zijn te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in met name het Nederlandse mkb bedrijfsleven, stelt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een Open brief. De kennisorganisatie, die zich met meer dan 3.000 professionele leden inzet voor veiligheid en gezondheid in werkprocessen en -omstandigheden, beklemtoont dat arbeidsvoorwaarden structureel worden geschonden, waardoor organisaties te vaak onder druk staan, zodat arbeidsuitval voortdurend op de loer ligt. De arbeidsveiligheid binnen duizenden bedrijven is hierdoor in gevaar. 

Tags:

“Het tekort aan veiligheidskundigen doet zich vooral voelen in het mkb”, aldus NVVK-voorzitter Rob van Houten. “Grote organisaties zijn doorgaans in staat om een hecht team van ‘Health Safety and Environment’ (HSE)-professionals in dienst te hebben en houden. In het mkb is dit vaak níet het geval, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en het nijpende tekort aan veiligheidskundigen.” De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Van Houten: “Alle bedrijven in Nederland merken een sterk toegenomen regeldruk, voortkomend uit o.a. strengere en snel veranderende milieu- en arbowetgeving. Om deze complexiteit te her- en erkennen en managen is de aanwezigheid van veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in vrijwel elke organisatie tegenwoordig een must. Ook in het mkb.”

Managementprobleem

Dit wordt op afzienbare termijn een groot managementprobleem voor ondernemingen, vooral in sectoren waar veel gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden binnen werkprocessen gelden – denk o.a. aan: transport, chemie, bouw en maakindustrie. Doordat organisaties minder in staat zijn om risico’s op een juiste manier in te schatten, te voorkomen en te mitigeren, krijgen zij vaker te maken met onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving. Het onvoldoende kunnen managen van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, kan zelfs leiden tot ernstige veiligheidsincidenten. 

Oproep

Van Houten: “De NVVK roept alle betrokken partijen – werkgevers, sectororganisaties, opleidingsinstituten én de overheid – op om nú de veiligheid op de werkvloer de prioriteit te geven die het verdient, en méér aandacht te besteden aan de essentiële rol die veiligheidskundigen binnen organisaties spelen. Met het oog op een arbeidsveilige toekomst moeten we nú gezamenlijk vol inzetten op de opleiding van gekwalificeerde veiligheidskundigen.”

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *