Nen vraagt commentaar op normontwerp 9140: Veilig werken aan e-voertuigen

NEN heeft het ontwerp van de norm NEN 9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ gepubliceerd. Iedereen die met e-voertuigen werkt, kan tot 15 november 2023 online commentaar op dit ontwerp indienen.

Tags:
Afbeelding van Tumisu via Pixabay

De ontwikkelingen op het gebied van e-voertuigen gaan de laatste jaren erg snel. Daarom is besloten NEN 9140:2019 NL te herzien. NEN 9140 is een afgeleide van NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’, maar richt zich met name op het voorkomen van elektrotechnische gevaren bij het werken aan e-voertuigen in de praktijk.

NEN 9140 geeft specifieke eisen voor:

• Het veilig werken met elektrisch aangedreven voertuigen (e-voertuigen) door het wegnemen van elektrische gevaren.
• Veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.

Naast de gevaren die ook aanwezig zijn bij niet-elektrisch aangedreven voertuigen (niet‑e-voertuigen), kennen e-voertuigen enkele specifieke gevaren voortkomend uit:

• De grote hoeveelheid opgeslagen elektrische energie (in de batterijpakketten).
• De aanwezige hogere (aanrakingsgevaarlijke) elektrische spanningen.
• Mogelijk onverwacht voertuiggedrag (spontane bewegingen).

NEN 9140 geeft invulling aan een verantwoord veiligheidsniveau tijdens het werken aan e-voertuigen. De Arbowet is hierbij als leidend uitgangspunt genomen. Deze norm heeft geen betrekking op risico’s die ook verbonden zijn aan werken aan niet-e-voertuigen.

NEN 9140 is een afgeleide van NEN 3140. Deze wordt in het algemeen gebruikt om invulling te geven aan artikel 3.4 en 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarin staat onder andere dat de werkgever het volgende moet borgen:

1. werknemers moeten de betrokken e-voertuigen veilig kunnen gebruiken en bedienen.
2. de werkzaamheden aan deze e-voertuigen moeten veilig worden uitgevoerd.

Het ontwerp is hier te vinden http://normontwerpen.nen.nl.

Tags:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *