Kenniscoalitie: ‘Houd vast aan 3 procent bbp naar R&D’

‘Om in een veranderende geopolitieke context van alle grote maatschappelijke transities een succes te maken, is het belangrijk dat we de komende jaren extra blijven investeren in onderzoek & innovatie’, pleiten verschillende organisaties uit het onderzoeks- en innovatieveld verenigd in de Kenniscoalitie. ‘Daarbij is het van belang dat we vasthouden aan de doelstelling dat 3 procent van ons bbp wordt gereserveerd voor onderzoek en innovatie (R&D). Verder is het zaak dat het Nationale Groeifonds beschikbaar blijft voor technologie en wetenschap en dat nieuwe kennis en innovaties beter worden omgezet naar commerciële producten en diensten (valorisatie).’

Tags:

De afgelopen jaren heeft het kabinet fors meer geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. En deze investeringen zijn ook écht hard nodig, zegt ook MKB-Nederland. De internationale technologierace gaat zo hard, dat Europa op achterstand dreigt te raken wat betreft de ontwikkeling van belangrijke sleuteltechnologieën als AI en biotechnologie. Om op bepaalde technologieterreinen een been bij te trekken én om voorop te blijven lopen in technologieën als ‘quantum’ en ‘cleantech’, is het belangrijk dat een volgend kabinet vasthoudt aan het ingezette groeipad naar R&D-investeringen van drie procent van het bbp. Ook het Nationaal Groeifonds blijft essentieel voor publiek-private R&D projecten die de basis vormen van onze toekomstige duurzame groei. Gezamenlijk roepen partijen ook op tot meer ambitieus Europees onderzoeks- en innovatiebeleid, inclusief actieve deelname aan EU strategisch industriebeleid.

Verbeter valorisatie in Nederland

Onderzoekers bij kennisinstellingen en bedrijven leveren een grote bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Daarbij is het essentieel dat nieuw ontwikkelde kennis wordt omgezet naar praktische producten of diensten (valorisatie). Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie of digitalisering. En daar ligt in ons land nog ruimte voor verbetering. We ontwikkelen kennis van wereldklasse, maar laten het vaak na om deze kennis om te zetten naar bedrijvigheid in Nederland, waardoor buitenlandse partijen er mee aan de haal gaan. Daarom is het belangrijk dat een volgend kabinet streeft naar een ecosysteem waarin onderzoeksinstellingen en bedrijven kennis ontwikkelen en uitwisselen, én vervolgens weten om te zetten naar commerciële toepassingen.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *