Eerste bijeenkomst materiaalkeuzes, corrosiemanagement en veiligheid bij de energietransitie (video)

Op 24 april is de eerste bijeenkomst van de Hub voor Kennisuitwisseling van de Bond voor Materialenkennis die bewustzijn en kennis wil krijgen over materiaalkeuzes, corrosiemanagement en veiligheid, om de energietransitie vooruit te helpen. Inschrijven kan tot 17 april.

Het opschalen van nieuwe-energietechnologieën is een technologische uitdaging die raakt aan procescondities, nieuwe materiaaleisen en productiemethoden, economische factoren, de vraag naar hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur. Dit vraagt om het vertalen en op de juiste wijze toepassen van bestaande kennis maar ook om nieuwe kennis. Kennis die recent ontwikkeld is en zijn intrede in het Nederlandse bedrijfsleven nog moet doen.

De Bond voor Materialenkennis wil deze kennisoverdracht stimuleren en zoekt daarom samenwerking met partijen als gebruikersverenigingen, kennisnetwerken, kennisinstituten en universiteiten.

De eerste Hub voor Kennisuitwisseling is bedoeld voor beleidsmakers, projectleiders, technici, constructeurs, ontwerpers en materiaalkundigen, adviseurs, constructeurs en ontwerpers, beleidsmakers, (lokale) overheden en anderen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, bouwen en implementeren van klimaatneutrale energietechnologie, technisch specialisten uit de industrie, materiaal- en corrosie-experts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *