Opnieuw CE-markeren noodzakelijk bij vervangen onderdeel machine?

Moet je het proces van CE-markeren opnieuw doorlopen bij het vervangen van een onderdeel op een machine van voor 1995?
Bij een machine van voor 1995 wordt één op één een onderdeel vervangen (ten behoeve van onderhoud). De (gebruiks)normen zijn veranderd in de tussentijd. Is na deze vervanging een nieuwe CE-markering nodig?

Antwoord

Een machine van voor 1995 heeft naar alle waarschijnlijkheid geen CE-markering en valt dus onder het regime van de Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG, die in de Nederlandse Arbowetgeving (Arbobesluit hoofdstuk 7) is opgenomen. Elke werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de oude machine te beoordelen op de wettelijke eisen uit het Arbobesluit. Meestal zullen er extra risicoreducerende maatregelen noodzakelijk zijn, waarmee het veiligheidsniveau wordt aangepast aan de ‘stand der techniek’. Als ten behoeve van onderhoud een onderdeel één op één wordt vervangen dan zal dit moeten gebeuren met reserveonderdelen die de oorspronkelijke fabrikant voorschrijft. In dat geval kan dit zonder (hernieuwde) CE-markering gebeuren.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *