Is een monorail een niet voltooide machine (IIB-machine)?

Wij hebben twijfels over de correctheid van de bijgeleverde EG-Verklaring en de genoemde normen bij de door ons aangeschafte monorail. Kunt u mij uitleggen hoe het zit?

Vraag

Vorig jaar (2022) is er door ons bedrijf een monorailsysteem met een dropsectie bij fabrikant X aangeschaft. Het gebruik van het monorailsysteem voorkomt fysieke belasting van onze medewerkers bij het verplaatsen van lasten. De lasten hangen aan een rail, zodat medewerkers ze met een lichte handdruk kunnen verplaatsen. Bij de dropsectie (ook wel raillift of verticale afzinkinrichting genoemd) kunnen medewerkers de last tot ergonomische hoogte laten zakken. Het railsegment wordt met een dubbele ketting gekoppeld aan een elektromotor aangedreven.
Fabrikant X heeft een EG-Verklaring geleverd met het volgende opschrift:
‘EG-Verklaring van overeenstemming betreffende machines vlg. Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II, onder 2.B’.
De fabrikant geeft op de EG-verklaring aan dat de volgende NEN-EN normen zijn toegepast:

 • NEN-EN-ISO 12100-1 2003.
 • NEN-EN-ISO 12100-2 2003.
 • NEN-EN-ISO 14121-1 2007.
 • NEN-EN-ISO 13857 + A1 2008.
 • NEN-EN 349 1994 + A1 2008.
 • NEN-EN 619 2002/Concept + A1 2010.

Wij hebben na oplevering van de gebruiksaanwijzing vraagtekens bij de correctheid van de EG-Verklaring en de genoemde normen.

Monorail systeem, bron: http://cincinnati-crane.com/cigallery/monorail-systems/. De monorail waarover het gaat in deze vraag, is NIET afkomstig van deze fabrikant.

Vraag 1. Is het correct dat fabrikant X een EG-Verklaring van overeenstemming volgens IIB levert?
Vraag 2. Is fabrikant X compleet met het door hem genoemde normenoverzicht?

Antwoord op vraag 1
Het opschrift dat de fabrikant boven de EG-Verklaring zet is inderdaad verwarrend. Door de tekst ‘bijlage II, onder 2.B’ is niet duidelijk of het nu gaat om een ‘niet voltooide machine’ volgens Bijlage II.1.B of een voltooide machine volgens Bijlage II.1.A. Als de fabrikant ook een CE-teken op de machine heeft geplaatst moet het toch een ‘voltooide machine’ zijn en zou op de EG-Verklaring de toevoeging ‘Bijlage II.1.A’ moeten zijn.

Antwoord op vraag 2
Een groot aantal normen uit het overzicht met normen dat fabrikant X op de EG-Verklaring toont is inderdaad verouderd. De drie eerstgenoemde normen zijn in 2010 vervangen door een andere norm en de overige drie normen zijn ondertussen ook in een andere versie verschenen.
Uw bedrijf doet er goed aan om fabrikant X te verzoeken om een nieuwe EG-Verklaring te leveren met een actueel overzicht van de toegepaste EN-normen.
Op de door fabrikant X verstrekte EG-Verklaring van overeenstemming zouden de volgende machine- of productspecifieke Type C-normen vermeld moeten zijn:

 1. NEN-EN 14492-2:2019 Hijskranen – Lieren en takels met motoraandrijving – Deel 2: Takels met motoraandrijving.
 2. NEN-EN 619:2022 Transportinrichtingen en -systemen – Veiligheidseisen voor inrichtingen voor mechanische behandeling van transporteenheden.
 3. NEN-EN 13155:2020 Hijskranen – Veiligheid – Afneembare hijsgereedschappen.
  Ad. 1: De norm EN 14492-2 is van toepassing voor de dropsectie van het monorailsysteem, omdat hier sprake is van een stuk monorail dat met twee kettingen met een motoraandrijving omhoog of omlaag kan worden bewogen.
  Ad. 2: De norm EN 619 is van toepassing voor de gehele monorail, omdat hier sprake is van transport van stukgoederen.
  Ad. 3: De norm EN 13155 geldt voor alle losse componenten die tussen de monorail en de last zijn geplaatst.
  LET OP: Er kunnen meer normen van toepassing zijn op deze machines. Denk ook aan normen voor de EU Richtlijnen EMC en RoHS. De fabrikant blijft zelf verantwoordelijk om het juiste overzicht van gehanteerde normen op te stellen.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (1)

 1. In aanvulling op het bovenstaande:
  – In geval van een niet voltooide machine (PCM) dient er sprake zijn van de aanwezigheid van een montage-handleiding.
  – De actuele norm is niet altijd ook de geharmoniseerde norm (hEN). De normalisatie-instututen publiceren; het is de EU commissie die harmoniseert en die zijn daar meestal aanzienlijk later mee. Controleer daarom de meest actuele lijst van hEN. Fabrikanten zijn niet verplicht om de laatste norm te gebruiken, tenzij daar met de klant/afnemer/gebruiker contractuele afspraken over zijn gemaakt. Let daar dus op tijdens de inkoopfase en maak daar vóóraf heldere afspraken over.