Vooraanmelding Veni-ronde Toegepaste en Technische Wetenschappen

Bij wijze van proef gaat NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) in de komende Veni-ronde een pre-proposalfase inlassen. Alle kandidaten moeten hun pre-proposal uiterlijk 28 augustus 2018 insturen.

Het pre-preposal bestaat uit een CV en een beknopt onderzoeksidee. Daarnaast moeten alle Veni-kandidaten een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (‘inbeddingsgarantie’) aanleveren. Het doel van de extra fase is om aanvragers tijd, en dus ook geld te besparen en de kwaliteit van de beoordeling verder te verhogen. Alleen indieners waarvan het pre-proposal positief wordt bevonden mogen een uitgewerkt voorstel indienen.

Tijdspad

  • Juni 2018: Veni-ronde 2019 open
  • 28 augustus 2018: deadline pre-proposal
  • Januari 2019: deadline full proposal

Aanpassingen in de opzet van het CV

Om de pre-proposals betrouwbaar te kunnen beoordelen wordt de opzet van het in te dienen CV als volgt aangepast:

Het CV gaat meer ruimte bieden voor de bijzondere kwaliteiten van de individuele onderzoeker.
Aanvragers krijgen de mogelijkheid zelf aan te geven wat hun toppublicaties zijn, wat de normen zijn in hun vakgebied en in welke mate ze aan die normen voldoen. Hierdoor kan beter rekening worden gehouden met de pluriformiteit van de verscheidene vakgebieden.

Aanvragers krijgen de mogelijkheid om te motiveren waarom zij – met hun specifieke onderzoeksprofiel, hun behaalde prestaties en hun publicatielijst – de meest geschikte persoon zijn om het onderzoeksidee uit te voeren.

Inbeddingsgarantie

De kandidaten sturen gelijk met de Veni-pre-proposal een inbeddingsgarantie mee. Met een inbeddingsgarantie geven universiteiten uitdrukking aan hun vertrouwen in een kandidaat en haar of zijn voorstel. Voor de Veni-ronde gaat het om een verklaring van de beoogde instelling waarin staat dat de onderzoeker bij toekenning de gelegenheid krijgt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren, en gebruik kan maken van alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn. NWO voert de inbeddingsgarantie voor zowel Veni als Vidi met ingang van de aankomende rondes in.

Meer informatie

veni-ttw@nwo.nl