Nen houdt enquête voor Platform Circulariteit in Elektrische Toepassingen

NEN is voornemens een Platform Circulariteit in Elektrische Toepassingen op te richten, waarin de huidige knelpunten tussen sectorafspraken en normeringen concreet gemaakt en opgelost kunnen worden. Om te zorgen dat het platform goed aansluit op de actuele uitdagingen in de sector houdt het een enquête onder betrokkenen.

icoontjes van via iot verbonden elektronica
Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

De enquête is hier te vinden: https://forms.office.com/r/hqJpXFnURu

Projectmedewerker Ben Fraters licht toe: “Vanuit NEN zien we dat er hard gewerkt wordt aan de circulaire economie. Er zijn meerdere belangrijke projecten op dit vlak die allemaal het doel hebben om de economie te verduurzamen. Daarnaast krijgen we signalen dat er nog uitdagingen zijn. Plannen voor een circulaire economie staan op gespannen voet met bestaande normen of regelgeving. Zo wordt er bij sommige regelgeving uitgegaan van eisen aan gloednieuwe producten en materialen, waardoor deze minder of niet toepasbaar zijn op refurbished producten of hergebruikte materialen.

“Bij veel pilotprojecten ligt de focus op de industriële kant, grote bouwprojecten en materieel. De nadruk ligt minder vaak op elektrische apparatuur. Er is breed werk gedaan en er worden transitieplannen voor de elektrische apparatuur-industrie gemaakt. Vanuit NEN kunnen we hieraan bijdragen door met gepaste normering de regelgeving te ondersteunen.

Vanuit het nieuwe Platform Circulariteit in Elektrische Toepassingen kan doorgepakt worden naar het opzetten van specifieke normen om sectorbrede doelen voor in 2050 te behalen.”

Voor vragen is Fraters te bereiken via ben.fraters@nen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *