Twente verwarmt zijn huizen met gas van Grolsch

Het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt gaat het biogas van de Grolsch afvalwaterzuivering omzetten in Groen Gas (jaarlijks 1 miljoen Nm3). Dit duurzame alternatief voor fossiel aardgas voorziet in de behoefte van zo’n 700 Twentse huishoudens.

Aan het eind van dit jaar wordt tweederde van de warmtevraag van Grolsch ingevuld door duurzame warmte van Twence, die via een nieuwe ondergrondse leiding wordt geleverd. Hierdoor kan niet al het biogas van Grolsch meer direct worden ingezet voor de eigen warmtevraag. Daarom wordt het geproduceerde biogas opgewerkt naar groen gas, in een nieuw te bouwen systeem op het terrein van de brouwerij.

"Met de komst van de warmteleiding is het noodzakelijk het biogas een andere bestemming te geven, waarin het nog steeds optimaal wordt benut", zegt Susan Ladrak, Sustainability Manager bij Grolsch. De voorbereidingen van de nieuwe installatie zijn in volle gang. Naar verwachting kan het groen gas vanaf het derde kwartaal 2022 geleverd worden aan het net.

Het ontwikkelen en bouwen van groen gasinstallaties draagt bij aan de energietransitie waar Host een aanjager van is. In deze regionale samenwerking levert Grolsch het biogas aan Host, dat het systeem levert en in eigendom en beheer houdt. "Meer dan de helft van de groen gassystemen in Nederland zijn gebouwd door Host en energy-as a-service samenwerkingen zoals deze zien we steeds meer. Deze duurzame gasvariant speelt een sleutelrol in de energietransitie en met onze technologieën beantwoorden we zowel het energie- als het afvalvraagstuk. Groen gas is zeer geschikt voor het bestaande gasnet en voor het zetten van verduurzamingsstappen in bestaande bouw en de industrie. De overheid stimuleert de productie van groen gas sterk en er is volop behoefte aan alternatieven voor fossiele brandstoffen", zegt directeur Jelle Klein Teeselink. "Onderdeel van de kabinetsplannen is een bijmengverplichting voor gasleveranciers van van groen gas, maar ook internationaal over alle continenten zien we de vraag sterk toenemen."

Biogasopwerking

Groen gas produceren uit biogas wordt gedaan door middel van membraantechnologie. In een aantal stappen wordt het methaan van het CO2 en andere aanwezige componenten gescheiden. Het methaangehalte van het biogas wordt naar het gewenste methaangehalte gebracht, waarna groen gas ofwel biomethaan ontstaat: een gas met dezelfde eigenschappen als aardgas. Ter plekke wordt het groen gas, inclusief de bekende gasgeur (THT), aan het bestaande (aard)gasnet geleverd. Het gasnet dat wordt geproduceerd heeft een methaangehalte van 89%.