Te veel regels voor ondernemers?

Een klacht die je steeds vaker hoort is dat er te veel regels voor ondernemers zijn. Mooie voorbeelden van tegenstrijdige regels zijn er volop. Paul Hartgers, adviseur bij PKM advies, plaatst daar toch een paar kanttekeningen bij.

Tags:

‘Een van de zaken waarin de EU uitblinkt, is het hebben van een consistent aantal productrichtlijnen, de CE-markering. En hoewel daarover geklaagd wordt, vinden de meeste bedrijven het ergens toch wel fijn. Immers alle regels zijn eenduidig en voor iedereen in de EU geldig. Dat is goed merkbaar als je naar buiten de EU gaat exporteren. Vaak is het helemaal niet duidelijk aan welke regels een product moet voldoen. Binnen de EU is dat goed geregeld. Er zijn veel mensen die kritiek hebben op bepaalde richtlijnen of normen. En soms is dat ook terecht. Richtlijnen worden dan ook regelmatig herzien en bij deze aanpassingen luistert ‘de EU’ naar de markt. Zoals bij de overstap van de Machinerichtlijn naar de Machineverordening. Er zijn veel inspraakrondes geweest waarin marktpartijen hebben meegepraat. Dus het verwijt dat ‘Brussel’ iedereen allerlei ‘onpraktische regels opdringt’ is zeker niet waar. Het VK is onder andere vanwege de vermeende bemoeizucht van Brussel uit de EU gestapt (de Brexit). Echt grappig is het dan als je ziet dat de Britse regering de CE-markering 1 op 1 gekopieerd heeft.’

Lees verder in Vraag en Aanbod 25-2023, blz. 9, https://issuu.com/online-mbm/docs/ezine_vanl_25_1_

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *