Stille auto is potentieel gevaar

Voetgangers en andere weggebruikers kunnen enorm schrikken als er plots een elektrische auto opduikt. Dit blijkt uit onderzoek van de SWOV, het instituut dat verkeersveiligheidsonderzoeken uitvoert. De schrikreactie wordt vooral veroorzaakt doordat elektrisch aangedreven auto’s veel stiller zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor.

In een onderzoeksrapport over de verkeersveiligheid van elektrische voertuigen geeft de SWOV aan dat gevaarlijke situaties zich vooral voordoen als voetgangers en fietsers op een parkeerterrein lopen. Bij snelheden onder de 20 kilometer per uur blijken elektrische auto’s (ev’s) nauwelijke geluid te produceren. Dit kan potentieel zeer gevaarlijke situaties opleveren. 

Geluid toevoegen

In Japan heeft de overheid inmiddels normen op papier staan die eisen stellen aan het geluidsniveau van elektrische voertuigen tot 20 kilometer per uur. Europa is momenteel ook druk aan het werk om akoestische waarschuwingssignalen toe te voegen. Doel is om een standaard voor dit soort auto’s te ontwikkelen.

Massa, kortsluiting en snelheidsverschil

Naast geluidsniveau noemt de SWOV in haar rapport ook de hogere massa van ev’s, kortsluitingsrisico’s en snelheidsverschillen bij leegraken van een accu als mogelijke extra risico’s van de elektrische auto.

Volgens het instituut is nader onderzoek nodig om een goed beeld te krijgen van de verkeersveiligheid van elektrisch aangedreven voertuigen.