Start ontwikkeling Logistics Robotics Experience Center

Tien organisaties uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid onderzoeken de haalbaarheid van een ‘experience center’ voor autonome mobiele robots (AMR) voor de logistieke sector.

Het center krijg een demonstratiefunctie van de werking van robots in een operationeel logistiek bedrijf. Ook komen er een showroom en trainingsfaciliteiten.De samenwerkende partijen willen een faciliteit creëren waar studenten, maar ook logistieke bedrijven en overheden demonstraties van werkende logistieke robotoplossingen voor magazijn/warehouse toepassingen kunnen bijwonen.

Het center zal robots van verschillende fabrikanten gaan huisvesten. Door de demo- en showroomfunctie gekoppeld aan het brede aanbod wordt voor bedrijven de stap naar verdergaande automatisering gemakkelijker gemaakt.

De hybride vorm van een trainings-en demo centrum, geïntegreerd in een operationeel logistiek bedrijf zal naar verwachting veel bedrijven en onderwijsaanstellingen aanspreken. Het gaat namelijk theorie en de nieuwste technieken combineren met de (operationele) praktijk.

Met elkaar net- en samenwerken en kennisdelen is een subdoel. Dit verbetert bijvoorbeeld de verbinding tussen talent (studenten) en de arbeidsmarkt (bedrijven) en geeft een impuls aan regionale innovatietrajecten.

In de logistiek is er een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. AMR kunnen dat gat opvullen. Van gebruik van AMR in logistieke operaties is aangetoond dat het de behoefte aan logistieke operators met 60 – 70% vermindert. Ook maakt het een grotere productie mogelijk, met een hogere nauwkeurigheid. En veiliger, omdat allerlei verkeersbewegingen door in het warehouse lopende mensen worden geminimaliseerd. Moderne AMR- systemen kunnen bovendien in zeer korte tijd worden geïmplementeerd en in capaciteit worden uitgebreid. Hierdoor kunnen pieken in het logistieke proces worden opgevangen.