Smart Industry in de praktijk (video)

Smart Industry, oftewel met zo min mogelijk menskracht slim produceren. Dat vraagt een open communicatiestructuur, zodat producten van verschillende fabrikanten probleemloos met elkaar kunnen communiceren. Mooie woorden? Festo, Lenze en Bosch Rexroth lieten in een praktijkopstelling op de WoTS zien dat de toekomst dichterbij is dan menigeen vermoedt.

Smart Industry is een Nederlands concept dat is afgeleid van/gebaseerd op het Duitse Industrie 4.0. De achterliggende gedachte is om productieprocessen zodanig in te richten dat zij 100% automatisch verlopen; zonder de tussenkomst van mensen. Natuurlijk is 100% vooralsnog een utopie, maar dat is wel het streven.

Een voorwaarde om dergelijke slimme oplossingen te kunnen realiseren, is de beschikbaarheid van een omgeving waarin de verschillende componenten die benodigd zijn in maakprocessen (sensoren, besturingen, actuatoren) eenvoudig, snel en betrouwbaar met elkaar kunnen communiceren. Dit is al langer mogelijk door gebruik te maken van open, industriebrede communicatiestandaards zoals CoDeSys, PLC Open en Ethernet. Steeds meer bedrijven zien dit en schakelen succesvol over op deze standaards.

Duurzaam ontwikkelen

Buiten het feit dat hiermee wellicht een oplossing beschikbaar is gekomen om de maakindustrie in ons land te behouden, dient Smart Industry en het gebruik van openheid in automatisering nog een doel. Het ondersteunt namelijk de trend dat klanten – OEM’ers, ingenieursbureaus – tegenwoordig voor een belangrijk deel zelf bepalen welke componenten van welke leveranciers zij toepassen.

One-stop-shopping en daarbij gebonden zijn aan één merk of leverancier heeft om diverse redenen steeds minder de voorkeur. De applicatie moet centraal staan, om bewegingsproblemen optimaal op te lossen en daarvoor worden eenvoudig de meest geschikte componenten uitgekozen.

Onafhankelijk

Open standaarden zijn nodig om componenten plug&play met elkaar te kunnen laten samenwerken en de klant de gewenste vrijheid en flexibiliteit te geven. Standaards bieden bovendien de zekerheid dat klanten in de toekomst eenvoudig mee kunnen gaan met nieuwe technologieën uit welke hoek dan ook. Hiermee zijn hun innovaties duurzaam en toekomstbestendig.

Proefopstelling Smart Industry

Dat het hier om meer dan een prachtig idee en mooie woorden gaat, bewees de praktijkopstelling op de WoTS, samengesteld door ingenieurs van Festo, Lenze en Bosch Rexroth. Ieder van deze bedrijven heeft in deze oplossing zijn specialisme en eigen producten ingebracht en blijft hiervoor ook verantwoordelijk. Waar het om gaat is dat de oplossing toont dat de diverse producten en technologieën ook daadwerkelijk probleemloos met elkaar communiceren om de klant van de klant (de eindgebruiker/ fabrikant) makkelijk te kunnen helpen met zijn uitdagingen als het om automatisering gaat.