Profinet netwerk data-tapping

Hilscher breidt zijn IoT-portfolio uit met de container gebaseerde ‘netfield app Profinet tap’ applicatie. De applicatie, waarvan soortgelijke producten er ook zijn voor EtherCAT en Ethernet IP, werkt als een software gateway.

Deze haalt de procesdata op uit een Profinet-netwerk zonder beroep te doen op de PLC en vormt deze data om in een MQTT-protocol. Door de data in analysesoftware in te voeren, kunnen fabrieksoperators deze gegevens met minimale integratie-inspanningen gebruiken voor bijvoorbeeld vroegtijdige detectie van afwijkingen in productieprocessen of om processen na analyse te optimaliseren.

De container identificeert automatisch de Profinet-netwerktopologie tijdens een netwerkstartfase of bereidt deze topologisch voor via zijn geïntegreerde webinterface. Gebruikers definiëren vervolgens individueel in de netwerkboom welke procesgegevens moeten worden gepubliceerd naar een MQTT-broker.

Het aftappen van gegevens op het industriële netwerk zonder het netwerk te beïnvloeden, kan met een standaard beheerde switch met een spiegelpoort, waarop ze worden doorgestuurd naar een Gbit-Ethernet-compatibele containerhost.

www.hilscher.com