Motorconditiebewaking met de K7DD-PQ

De K7DD-PQ is ontworpen voor de toestandsbewaking van elektromotoren. Het conditiebewakingsapparaat analyseert meer dan 400 soorten kenmerkwaarden. Dit zijn waarden die worden afgeleid uit stroom- en spanningsgegevens afkomstig uit de voedingskabel van de motor. De waarden worden gebruikt om de correlatie tussen deze gegevens en veranderingen in de motorcondities te onderzoeken.

De K7DD-PQ detecteert specifieke storingsmodi, zoals versleten gereedschappen, vastzittende spanen of verslechterende lagers in spindelmotoren in gereedschapmachines. Het apparaat kan servomotoren en inductiemotoren bewaken en afwijkingen detecteren die worden veroorzaakt door openingen tussen de rotor en de stator of veranderingen in het koppel. Het monitoringapparaat is voorzien van 2,5 μs-monsternametechnologie en de mogelijkheid van zeskanaals simultaan/continubedrijf met gegevensverwerking. De K7DD-PQ werkt met een snelheid van 50 ms en kan apparatuur met variabel toerental bijbenen.

Contactgegevens
Postbus
Postbus 582
2130 AN Hoofddorp
AdresWegalaan 61
Postcode en plaats
2132JD Hoofddorp
Telefoon023-5681100
Meer informatieInformatie aanvragen