Akoestische beeldcamera Si124-LD Plus

Met de Si124-LD Plus akoestische beeldcamera kunnen ook kleinere persluchtlekken sneller en nauwkeuriger worden gelokaliseerd.

De camera is voorzien van ‘AutoFilter’. Hiermee wordt automatisch het beste filter bepaald voor het aan het licht brengen van kleine lekkages die anders onopgemerkt zouden blijven, waarbij de inspecties door het elimineren van ongerelateerde achtergrondgeluiden ook nog eens sneller worden uitgevoerd. ‘AutoDistance’ zorgt voor automatische meting van de afstand tot de lekkage voor betrouwbare schattingen van de leksnelheid in realtime tot op vijf meter afstand van de bron. ‘Continuous Auto-Correct’ verbetert de lekkagedetectie voor het opsporen van nog kleinere luchtlekken van 0,016 l/min tot 0,004 l/min.

De akoestische camera is voorzien van een vernieuwde gebruikersinterface en een volledige integratie met de Flir Thermal Studio software voor inspectieanalyes en rapportages. Verder biedt de Si124-LD Plus een lekkwantificatie op zowel de camera als in de software zodat inspecteurs beter prioriteiten kunnen stellen bij reparaties en uitgaven kunnen verantwoorden.