NPR voor gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar gepubliceerd

Geplaatst op 18 januari 2021 om 11:24 uur
NPR voor gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar gepubliceerd
Bij NEN is de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar gepubliceerd. De NPR 7910-1 en -2 geven informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot gas- en stofexplosiegevaar.

Het gaat om de NPR 7910-1 ‘Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar,' gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 en de NPR 7910-2 ‘Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar- Deel 2: Stofexplosiegevaar', gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015. Al in 2018 werden de normontwerpen voor publiek commentaar gepubliceerd. Besloten is echter, na verschillende overleggen met onder andere Inspectie SZW, om de praktijkrichtlijnen in lijn te brengen met het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit, en met name de arbeidshygiënische strategie.

 

Arbeidsomstandighedenwetgeving

NPR 7910 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is de werkgever verplicht van arbeidsplaatsen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Wanneer er sprake is van explosiegevaar zal het EVD ook een gevarenzone-indeling moeten bevatten.

 

Wijzigingen

Een aantal belangrijke wijzigingen uitgelicht:

 

De tabellen die als voorbeelden in NEN-EN-IEC 60079-10-1 zijn opgenomen, staan niet in NPR 7910-1. Bij het toepassen van de NPR 7910-1, is het verstandig om ook naar de bovenliggende norm te kijken.

Meer info? Ga naar de website van NEN 

 

*RICHTLIJN 1999/92/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (van 16 december 1999)
betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

 

 
© Engineersonline.nl