Nederland als ‘kwantumhoofdstad van de wereld’

Geplaatst op 18 april 2019 om 11:12 uur
Nederland als ‘kwantumhoofdstad van de wereld’
Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben een leidende positie in de wereldwijde ontwikkeling van kwantum-hardware en -software en de bijbehorende algoritmen en toepassingen. Deze positie wil Nederland uitbouwen. De spelers in het Nederlandse kwantum-ecosysteem willen Nederland omvormen tot ‘kwantumhoofdstad van de wereld’. Deze ambitie krijgt vorm in de Nationale Agenda Quantumtechnologie.

Kwantumcomputers, -communicatiesystemen en -sensoren kunnen maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen en bieden kansen voor alle sectoren van de economie. Zo kunnen kwantumcomputers vele bewerkingen tegelijkertijd uitvoeren. Daardoor zijn ze in staat om lastige optimalisatieproblemen veel sneller op te lossen dan klassieke computers ooit zullen kunnen - als het ze überhaupt al zou lukken. Een kwantumcomputer die het precieze gedrag van moleculen kan simuleren, geeft ons bijvoorbeeld de mogelijkheid nieuwe medicijnen, betere batterijen, krachtiger kunstmest of gezondere voeding ontwikkelen.


Daarnaast kunnen we gerichter interveniëren als we complexe fenomenen zoals klimaatverandering, het verloop van een ziekte in het menselijk lichaam of wereldwijde logistieke stromen door middel van kwantumsimulatie beter kunnen modelleren. Veiliger communicatie via een kwantuminternet stimuleert de toepassing van nieuwe digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en cloud computing. En met kwantumsensoren kan men op heel kleine schaal extreem gevoelige metingen verrichten, op manieren die met ‘gewone' sensoren onmogelijk zijn.


Kortom, kwantumtechnologie houdt een grote belofte in voor samenleving, industrie en wetenschap. Om die belofte waar te maken, wordt de Nationale Agenda opgesteld, die halverwege 2019 wordt verwacht.


Deze agenda streeft de volgende doelen na:

 
© Engineersonline.nl