FME start Platform Artificial Intelligence

Geplaatst op 09 januari 2019 om 17:12 uur
FME start Platform Artificial Intelligence
FME is een Platform Artificial Intelligence (AI) gestart voor de toepassers en ontwikkelaars van AI binnen de technologische industrie. Via dit Platform wil FME bedrijven die AI ontwikkelen en toepassen - of dat overwegen te doen - met elkaar verbinden.

Het doel is de bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie te versnellen, en om de technologische industrie een stem te geven in het maatschappelijke debat over de toekomst van AI. Met onder andere NXP, IBM, ABB, DAF, Tata Steel, KPN, Philips en ASML wordt in de komende periode een agenda voor het Platform AI opgesteld.

 

Artificial Intelligence

De razendsnelle ontwikkeling van AI is een van de meest impactvolle ontwikkelingen van deze tijd. Er worden grote stappen gezet bij de evolutie van lerende algoritmes en het probleemoplossend vermogen van AI en het wordt steeds beter toepasbaar binnen bedrijfsprocessen. Het gebruik van AI in het bedrijfsleven groeit sterk. Wereldwijd werkt 59% van de bedrijven met elementen van AI als (toekomstige) basis voor hun bedrijfsvoering. Ook ontstaan er verschillende maatschappelijke initiatieven en netwerken rond AI en neemt het Kabinet AI op als belangrijke pijler onder haar nieuwe Digitaliseringsstrategie.

 

Uitdagingen en kansen

In de vorm van onder andere Advanced Manufacturing, Smart Products, Servitization en Digital Factory biedt AI vele kansen voor de technologische industrie als het gaat om de ontwikkeling van producten en om productieprocessen te verbeteren. Daarnaast zijn er kansen rond het toepassen van AI bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met smart cities, binnen de zorg en binnen de agri-foodsector.


Uit het FME Ondernemersonderzoek 2018 blijkt dat het ook een belangrijk thema is onder de FME-leden: 44% van de respondenten is al bezig met AI of verwacht dat binnen 3 jaar te zijn, voor machine learning is dat 55%. Wel moet een aantal knelpunten worden aangepakt. Zo heeft Nederland een tekort aan geschoolde werknemers en moet een inhaalslag gemaakt worden om bij de cutting edge van AI-onderzoek te komen. Om dit te bereiken is samenwerken noodzakelijk.

 

Samen verder 

Samen met zijn leden wil FME zich inzetten voor bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie. Het wil bedrijven die met AI bezig zijn -of dat zouden moeten zijn- met elkaar verbinden, waarbij het zich op zowel de toepassers als de ontwikkelaars wil richten. ‘Het is tijd om een brede AI-agenda op te stellen voor de technologische industrie, die de kansen identificeert en die richting geeft om die kansen te verzilveren. Uiteindelijk willen we toewerken naar concrete activiteiten die onze leden samen met FME en relevante stakeholders kunnen uitvoeren, om zo de mogelijkheden van AI binnen de technologische industrie maximaal te benutten.'

 

Meer informatie en activiteiten

Met een kerngroep van FME-leden wordt de agenda en het activiteitenprogramma in de komende periode uitgewerkt. Meer informatie geeft Jelmer Alberts.

 
© Engineersonline.nl