Normontwerpen 'Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar' gepubliceerd

Geplaatst op 13 maart 2018 om 10:48 uur
Normontwerpen 'Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar' gepubliceerd
De ontwerpen van de Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR) 7910-1 en 7910-2 zijn beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 15 april 2018 commentaar indienen op deze normontwerpen.
NPR 7910-1:2018 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar. Deze praktijkrichtlijn dient als praktisch hulpmiddel ter nadere uitvoering van NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 'Explosieve atmosferen - Deel 10-1: Classificatie van gebieden- Explosieve gasatmosferen'.
Parallel aan deze herziening is ook de Nederlandse praktijkrichtlijn 7910-2 herzien en in lijn gebracht met deze NPR. NPR 7910-2:2018 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking toto stofexplosiegevaar. Deze praktijkrichtlijn dient als hulp bij de praktische toepassing van NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015 'Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen'.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is de werkgever verplicht van arbeidsplaatsen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Wanner er sprake is van explosiegevaar, is een gevarenzone-indeling in het explosieveiligheidsdocument ook verplicht. Deze praktijkrichtlijn is daarom zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met relevante bepalingen uit de Arbowet en -regelgeving waarin de Europese richtlijn 1999/92/EG ('ATEX 153', voorheen 'ATEX 137') en ook richtlijn 92/91/EEG (zogeheten richtlijn Boringen winningsindustrie) zijn geïntegreerd.
Lees verder op https://www.nen.nl/NEN-Shop/Actualiteiten-Machinebouw-Transport/Normontwerpen-Gevarenzoneindeling-met-betrekking-tot-explosiegevaar-gepubliceerd.htm
 
© Engineersonline.nl