Nieuwe NPR 5310 bij NEN 1010

Geplaatst op 15 november 2016 om 12:41 uur
Nieuwe NPR 5310 bij NEN 1010
Er is een nieuwe uitgave van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 5310, bij NEN 1010 verschenen. Deze is geactualiseerd en aangepast aan NEN 1010:2015

De nieuwe editie van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5310 is geactualiseerd en aangepast aan NEN 1010:2015. NPR 5310:2016 geeft nadere uitleg en – indien van toepassing – praktijkvoorbeelden, bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning.
 
In de nieuwe editie zijn de indeling en de nummering van NEN 1010 gevolgd. De bladen zijn vervangen door delen, waarbij het nummer van een deel verwijst naar het desbetreffende onderdeel van NEN 1010. De uitgave bevat de delen die al zijn herzien en twee nieuwe delen. In een volgende uitgave, medio 2017, zullen ook de bladen die nog in herziening zijn, zijn vervangen door delen.
 
De structuur en de opmaak van NPR 5310 zijn in overeenstemming gebracht met die van Nederlandse normen. In het voorwoord van elk deel staat algemene informatie over de opzet van de praktijkrichtlijn. Voor meer informatie over de structuur: NPR-5310-2016-voorwerk

 NPR-5310-2016-voorwerk.


In Werken met NEN 1010 is altijd de laatste versie van zowel de NEN 1010 als NPR 5310 beschikbaar: Werken met NEN 1010

 

 

 
© Engineersonline.nl