Nieuwe lijst met geharmoniseerde Machinerichtlijn-normen

Op 28 november 2013 is een nieuwe lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen die onder de Machinerichtlijn (2006/42/EC) vallen.

De lijst is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, C 348 (p. 5-62).
Klik hier  om de lijst te downloaden.  
De publicatie is verschenen in 23 talen (waaronder Kroatisch) met indeling in A, B en C-normen.