Negen mini-energiecentrales naar Groningse energieproeftuin

Het lokaal opwekken van energie neemt een hoge vlucht en dan gaat het niet om zonnepanelen alleen. Bij EnTranCe in Groningen, onderdeel van de recent opgerichte Energy Academy Europe, zijn negen brandstofcellen geplaatst. Deze minicentrales, ter grootte van een wasmachine, draaien op aardgas en produceren waterstof om er vervolgens elektriciteit van te maken.

Door het hoge rendement van 90% (60% stroom en 30% warmte) is dit een zeer duurzaam concept. Plaatsing en onderhoud van de cellen gebeurt door Eneco Installatiebedrijven.

EnTranCe is de proeftuin van de Energy Academy Europe, waar marktpartijen en kennisinstelling samen komen. EnTrance is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, BAM GasTerra, Gasunie en Imtech.

Co-innovatie

In deze omgeving voor co-innovatie wordt onderzoek gedaan naar vele energiesystemen van de toekomst. De geplaatste brandstofcellen worden ingezet bij diverse onderzoek- en studentenprojecten, waar onderzoek wordt gedaan naar de flexibiliteit van energiesystemen. Hierbij wordt ook naar de sterk wisselende productie van wind- en zonne-energie gekeken.

Het gaat om Smart Grids. Dit zijn slimme energiesystemen, die bepalen wanneer welke soort energie moet worden ingezet. De brandstofcellen worden in tweetallen in speciale cabins geplaatst. Daarnaast zal een brandstofcel bij onderzoekslaboratorium RenQi worden getest. De restwarmte van de brandstofcellen wordt opgeslagen en gebruikt bij andere onderzoeken.

CO2-reductie

Decentraal opwekken van elektriciteit en warmte heeft een aantal voordelen. Het leidt tot minder afhankelijkheid van centrale energieopwekking. Door de korte afstanden wordt ook het energieverlies beperkt. Daarnaast levert de nieuwe brandstofceltechnologie een directe CO2-reductie op van meer dan 50% ten opzichte van centrale elektriciteitsproductie. Op korte termijn zullen de brandstofcellen op groen gas gaan draaien waardoor het systeem dan volledig klimaatneutraal wordt.

Elke brandstofcel levert op jaarbasis een reductie van 5 ton CO2 op. De totale vermindering door het plaatsen van de brandstofcellen in Groningen komt op 45 ton CO2 per jaar. De geplaatste brandstofcellen zijn van het type BlueGen.

bron: Hanzehogeschool Groningen