Miljoenen voor onderzoek naar digital twins (video)

6 universiteiten en 12 industriële partners gaan samen onderzoek doen naar digital twins. Doel is het ontwerp, de productie en het onderhoud van dit soort systemen te verbeteren. NWO ondersteunt het onderzoek met 4 miljoen euro, deelnemende bedrijven met 1,6 miljoen.

Het Digital Twin-programma ontwikkelt methoden om accurate digital twins te maken van hightech systemen: virtuele softwareversies waarmee je simulaties kunt doen om bijvoorbeeld te voorspellen hoe veranderingen in het ontwerp de prestaties zullen beïnvloeden, of welk onderdeel op welk moment onderhoud nodig heeft.

Digitale tweelingen zijn nu meestal nog gebaseerd op statische theoretische modellen die uitgaan van normaal gedrag. Door deze modellen te koppelen aan meetgegevens die aangeven hoe het systeem daadwerkelijk functioneert en deze data te combineren met kunstmatige intelligentie, maken de onderzoekers digitale kopieën die zichzelf continu verbeteren en aanpassen. Het onderzoek richt zich op voorbeeldsystemen die zijn aangedragen door de bij het programma betrokken Nederlandse hightechbedrijven.

Het project zal de voordelen van de autonome en flexibele ontwikkelmethodiek van digitale twins voor een breed publiek toegankelijk maken door middel van twee publiek toegankelijke demonstratie-opstellingen.

Deelnemers

Airborne, Altran, ASML, ASM PT, Demcon, Fraunhofer Institute for Production Technology, Océ, Philips, Rijksuniversiteit Groningen, Stamicarbon, Tata Steel, TU Delft, TU Eindhoven, Tilburg University, TNO, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, VDL Groep.

Perspectief

Jaarlijks financiert NWO vier á zes TTW Perspectief programma’s, die zijn bedoeld om een impuls te geven aan technologische innovaties. De programma’s worden uitgevoerd middels brede publiek-private partnerships, waarin kennisinstellingen samenwerken met bedrijven en andere partners.