Gezocht: ideeën voor duurzamere windparken op zee

Een windpark op zee bouwen komt met vele uitdagingen. Er zijn nog veel innovatiekansen om duurzamer te ontwikkelen en exploiteren. Daarom is er nu de Offshore Wind Innovatie Challenge: een prijsvraag voor iedereen met een goed idee.

Aanmelden kan tot 17 oktober. De de winnaar wordt op 9 december bekendgemaakt.
Er wordt gezocht naar innovaties die

  • Een oplossing bieden voor CO2-neutraal varen tussen windparken
  • Een duurzaam oesterrek design,
  • Een geluidswand met onderwaterventielen ontwerpen waardoor geluid onder water wordt verminderd

Innovatie versnellen

Het doel van de Offshore Wind Innovation Challenge is om het innovatieproces te versnellen door samenwerking te faciliteren en om de innovator te helpen om de volgende stappen te zetten en pilots te draaien. De winnaar krijgt

  • Deskundige coaching en sturing door de toonaangevende Offshore Wind Businesspartners waaronder hulp bij het vinden van financieringsstromen.
  • Toegang tot ons netwerk en samenwerkingspartners/ bedrijven om het innovatieconcept te demonstreren
  • De kans om een pilot uit te voeren.
  • Publiciteitsondersteuning; hulp bij PR en het vergroten van het bewustzijn van innovatieresultaten en technologie binnen de offshore windsector.

De Challenge komt uit het Offshore Wind Innovators Netwerk en is een initiatief van de Topsector Wind op Zee & Maritiem, Van Oord en Stichting Natuur & Milieu.

Meer informatie en aanmelden