FME-branches maken automotive lichter, zuiniger en schoner

Nevat, VNMI, Avneg en automotive gerelateerde FME-leden organiseren op donderdagmiddag 18 april een kick off bijeenkomst voor de automobielindustrie. De krachtenbundeling, die opereert onder de naam ‘Automotive Manufacturing Platform’, heeft tot doel eindgebruikers in de automotive markt versneld kennis te laten maken met de innovaties in productie en materialen. Met deze kennis kunnen ze onderdelen, assemblages en eindproducten voor de vervoersmiddelen ontwerpen en produceren die in 2030 30% zuiniger, 30% lichter en 30% duurzamer zijn en in combinatie 50% minder uitstoot veroorzaken dan de vergelijkbare producten uit het startjaar 2005.

Het Automotive Manufacturing Platform komt voort uit de aanbevelingen uit de VNMI/Avneg Routekaart 2030. De Nederlandse auto-industrie heeft een goede internationale reputatie, maar toch zijn de Nederlandse bedrijven vaak kleine spelers op de internationale markt. Toeleveranciers worden steeds eerder betrokken bij innovaties van inkopende marktpartijen, maar in de praktijk blijken deze innovaties desalniettemin moeizaam door te dringen tot de eindgebruikers. Daarnaast zien de bedrijven zich geconfronteerd met hoge externe eisen ten aanzien van vermindering milieubelasting en energieverbruik, wat vraagt om een maximaal innovatieve instelling. Binnen de FME hebben de genoemde branches (alle toeleverend aan de automotive industrie) besloten om intensiever samen te werken.

Netwerk van branches

De basis van het Automotive Productie Platform bestaat uit een netwerk van bestaande branches. Naast Nevat Holland Automotive, VNMI, Avneg en automotive-gerelateerde FME-leden worden in deze samenwerking eveneens de al bestaande ontwikkelcentra, de ontwerpinstituten, de vervoersector en de universiteiten betrokken. Dat gebeurt met financiële steun van de overheid.

Tijdens de kick off op 18 april in de regio Eindhoven geven gebruikers aan welke producten ze in 2030 nodig hebben. Ook komen de producenten aan het woord over de huidige stand van zaken op het gebied van technologie en innovatie.

Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk, via deze link.

Nevat, VNMI en Avneg

Het netwerk van toeleveranciers (Nevat), de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (Avneg) vertegenwoordigen Nederlandse toeleveranciers voor de automotive sector. De drie branches opereren onder de koepel van de FME en zetten zich in voor een betere concurrentiepositie van de bij hen aangesloten leden.

De VNMI en Avneg participeren beide in de convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie, die tot doel hebben energie-efficiëntie te stimuleren. Vanuit deze convenanten is, met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, de VNMI/Avneg Routekaart 2030 mede mogelijk gemaakt. In deze Routekaart is door deze branches de ambitie neergelegd om in 2030 ruim 50% energiezuiniger te produceren dan in 2005