Excellente studenten Fontys Engineering: zwaarder programma, toch hogere cijfers

Excellente studenten die het Proud traject (Programme Outstanding Development) van Fontys Hogeschool Engineering volgen, hebben een zwaarder studieprogramma maar behalen desondanks toch hogere cijfers dan medestudenten die dit Proud-traject niet volgen. Dit is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door Peter van Kollenburg en Jeedella Jeedella samen met studenten van Fontys Hogeschool Engineering.

Fontys heeft sinds 2009 een excellente-studententraject voor studenten Electrical Engineering, Proud genaamd . Doel van dit traject is om ambitieuze studenten naast hun studie extra uitdaging binnen hun vakgebied te bieden. Met Proud komt Fontys Engineering ook tegemoet aan de toenemende vraag van het bedrijfsleven naar excellente professionals met extra theoretische kennis en praktische ervaring. Twintig bedrijven in de regio Brainport, waaronder ASML, Neways, AME, VanderLande en Prodrive geven deze excellente studenten de kans om minimaal een dag in de week ervaring op doen in het bedrijfsleven. Omdat de studenten ook in vakanties doorwerken is dit gemiddeld twee dagen per week. Ook internationale studenten nemen deel aan Proud.

Deelname

Elk jaar dingen 20 studenten naar een plaats in het Proud-traject. Daarvan worden er ongeveer tien aangenomen. Om dit traject te mogen volgen moeten de excellente studenten hun propedeuse in één jaar hebben afgerond met gemiddeld een zeven. Daarnaast moeten zij bij de opleiding en het bedrijf motiveren waarom zij geschikt zijn voor dit traject.

Een lange stage

Het Proud-traject valt te beschouwen als een lange stage die parallel loopt met het 2de, 3de, en 4de studiejaar. Het eerste halfjaar gaat de student een dag in de week naar een bedrijf. De student is op dat moment een tweedejaars student Elektrotechniek en kan zich deze dag inwerken bij het bedrijf en zijn producten. Het daarop volgende half jaar bestaat de mogelijkheid om full time stage lopen. Het jaar daarna kan de student weer een tot twee dagen in de week mee ontwikkelen aan producten; hij/zij is dan inmiddels 3e/4e jaars student. Het laatste halfjaar is bestemd om af te studeren; de student is dan vrij om een keuze te maken om dat bijvoorbeeld in een ander bedrijf te doen.

Betere cijfers 

Het onderzoek door Peter van Kollenburg en Jeedella Jeedella samen met Proud-student Bozhidar Uzunov toont aan dat het extracurriculair programma niet ten koste gaat van de schoolcijfers van de Proud-deelnemers.  De verwachting was dat de Proud-studenten minder zouden scoren op hun toetsen omdat ze daarvoor minder voorbereidingstijd hebben; ze werken immers minimaal een dag per week in een bedrijf. Het tegendeel blijkt waar, Proud-studenten scoren, ondanks de extra belasting, beter op hun toetsen dan hun collegastudenten. Toekomstig onderzoek moet aantonen welke eigenschappen van de Proud-studenten het mogelijk maken dat ze zo goed blijven scoren.

Goede ervaringen

De ervaringen met Proud zijn dus bijzonder goed te noemen. Bedrijven komen zo al heel snel in contact met de excellente engineeringstudenten en studenten leren al vroeg in de studie het bedrijfsleven kennen, leren omgaan met de nieuwste technologieën en werkwijzen en brengen dit terug naar de opleiding in de vorm van workshops, coaching en curriculum-ontwikkeling. Op 3 november gaan de intakegesprekken van bedrijven met de excellente studenten weer van start. Bedrijven die aan dit project willen deelnemen kunnen zich melden bij p.vankollenburg@fontys.nl