Dunne filmzonnecellen in autowegen, fietspaden, vangrails en geluidschermen

Je zou zeggen dat de weg een hele slechte plek is voor zonnecellen. Ze krijgen daar immers te maken met vervuiling, hoge druk, wrijving, en – schaduwwerpend– verkeer. Toch is er een sterke wens om het wegdek in te zetten als zonnepaneel. Onlangs is daarom samenwerkingsproject Rolling Solar van start gegaan voor de integratie van dunne filmzonnecellen in autowegen, fietspaden, vangrails en geluidschermen.

"De tot op de dag van vandaag gedemonstreerde voorbeelden van zonne-energie in de infrastructuur – zoals de integratie van kristallijn siliciumzonnecellen in fietspaden – zijn nog relatief kostbaar", stelt Peter Toonssen, programmamanager bij Solliance, dat Rolling Solar organiseert. "Vooral vanwege de materialen die gebruikt moeten worden om dit type zonnecellen te beschermen. Binnen Rolling Solar gaan we die kosten verlagen door gebruik te maken van dunne filmzonnecellen die niet alleen flexibel, maar ook minder kwetsbaar zijn. Als onderdeel van het project zullen er diverse praktijkproeven uitgevoerd worden om over 3 jaar levensvatbare business-concepten voor dunne filmzonnecellen in de infrastructuur te presenteren.

Rolling Solar wil fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven de flexibele zonnecellen technisch en kosteneffectief te laten integreren in de publieke infrastructuur. Het beoogde resultaat is om op grote schaal duurzame elektriciteitsproductie dicht bij de gebruiker en zonder extra landgebruik te faciliteren.
Dunne filmzonnecellen kunnen worden geproduceerd op flexibele materialen met een lengte tot wel enkele honderden meters. In de Euregio Maas-Rijn zijn industriële bedrijven en clusters aanwezig die de zonnecellen geschikt kunnen maken voor roll-to-rollproductie waardoor de zonnecellen daadwerkelijk vanaf rollen geïnstalleerd kunnen worden.

De ruimte die de infrastructuur biedt voor de opwekking van zonne-energie, is gigantisch. België, Duitsland en Nederland zijn verbonden via een wegennetwerk met een lengte van zo’n 1 miljoen kilometer. Deze wegen bieden tezamen met het straatmeubilair – zoals vangrails en geluidschermen – een enorme potentie voor zonnestroomproductie. De opmars van de elektrische auto en intelligentie verkeerssystemen biedt daarbij de mogelijkheid tot het lokaal gebruiken van de decentraal opgewekte zonne-energie.

Toonssen: "Als men zonnecellen integreert in het totale Nederlandse fietsnetwerk – circa 35.000 kilometer groot – zou dat een jaarlijkse zonnestroomproductie van 15 terawattuur mogelijk maken. Dit komt neer op een CO2-reductie van 500 miljoen ton per jaar."

Rolling Solar

Rolling Solar bestaat uit 20 kennisinstellingen, wegbeheerders en bedrijven, heeft een budget van 5,7 miljoen euro, duurt 3 jaar, wordt uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg V Euregio Maas-Rijn en krijgt financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Vlaams-Limburg en Luik en het Nederlands ministerie van Economische Zaken.

Rolling Solar wordt uitgevoerd door Solliance, het publiek-private samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, België en Duitsland dat zich richt op de ontwikkeling van dunne filmzonnecellen. De deelnemende kennisinstellingen binnen Rolling Solar zijn naast projectcoördinator TNO, imec, Universiteit Hasselt, Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen, Zuyd Hogeschool en Centre de Recherche des Instituts Groupés (CRIG) de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo).